Звіт про відстеження результативності регуляторного акту рішення Білгород-Дністровської міської ради від 08.11.2012 р. №472-VΙ «Про внесення змін та доповнень до правил розміщення об'єктів зовнішньої реклами в м. Білгороді-Дністровському»


28.03.2014 10:46 684

1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення Білгород-Дністровської міської ради від 08.11.2012 р. №472-VΙ «Про внесення змін та доповнень до правил розміщення об'єктів зовнішньої реклами в м. Білгороді-Дністровському».

2. Назва виконавця заходів періодичного відстеження:

Управління містобудування та архітектури Білгород-Дністровської міської ради.

3. Цілі прийняття акту:

Запропонований регуляторний акт надасть змогу виправити помилку при нарахуванні вартості на розміщення зовнішньої реклами (тролів) на території м. Білгорода-Дністровського.

4. Строки виконання заходів відстеження:

З 03.02.2014року по 03.03.2014року.

5. Тип відстеження:

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження:

- використання даних виконавчого комітету міської ради;

- опитування розповсюджувачів зовнішньої реклами;

- аналіз скарг і пропозицій громадян;

- статистичні засоби обробки даних від розповсюджувачів реклами та громадян.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність одержання даних.

Щомісячний аналіз заяв та пропозицій від громадян та розповсюджувачів реклами. Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом порівняння старої та нової платні (ціни) на розміщення об'єкту зовнішньої реклами.

Інформування власників зовнішньої реклами та рекламодавців щодо регуляторного акту було здійснено шляхом розміщення його на веб-порталі м. Білгорода-Дністровського.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Прийняття рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про внесення змін та доповнень до правил розміщення об'єктів зовнішньої реклами в м. Білгороді-Дністровському» від 08.11.2012 р. №472-VΙ, дала змогу виконати перерахунок розміру орендної плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами(тролів), за результатами аналізу проведеного робочим органом за період 2012-2013років.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

За результатами проведеного відстеження дії рішення Білгород-Дністровської міської ради від 08.11.2012 р. №472-VΙ «Про внесення змін та доповнень до Правил розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Білгороді-Дністровському» дали змогу ефективно реалізовувати заходи та вимоги діючих Правил розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Білгороді-Дністровському.

Начальник управління містобудування

та архітектури О.В. Царенко

Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік