Звіт про відстеження результативності проекту рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги та орендної плати за надання торгових місць (площ) комунального підприємства «Асорті»


08.07.2015 12:31 583

1. Вид та назва регуляторного акта:
Проект рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги та орендної плати за надання торгових місць (площ) комунального підприємства «Асорті»».
2. Назва виконавця заходів базового відстеження:
Управління економічного розвитку виконавчого комітету Білгород – Дністровської міської ради. 3. Цілі прийняття акта:
Приведення тарифів на послуги та орендної плати за надання торгових площ КП «Асорті» до економічно обґрунтованих.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
з 15 червня по 30 червня 2015 року.
5. Тип відстеження:
Базове
6. Методи одержання результатів відстеження:
Кількість заяв, пропозицій та зауважень від юридичних, та фізичних осіб, їх об’єднань та громадян, що надходять до управління економічного розвитку;
кількість платників послуг та орендної плати;
сума відрахувань КП «Асорті» до міського бюджету;
об’єм інвестицій в інфраструктуру ринку.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Щомісячний аналіз звернень від громадян, що надходять для розгляду в управління економічного розвитку.
Аналіз статей періодичних видань, які висвітлюють роботу центрального міського ринку та торговельних майданчиків.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
В проекті рішення виконавчого комітету Білгород – Дністровської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги та орендної плати за надання торгових місць (площ) КП «Асорті»» зазначаються цілі співробітництва між виконавчими органами влади, адміністрацією ринка КП «Асорті» та СПД щодо порядку встановлення та розмірів тарифів. Також передбачено диференційний підхід у формуванні тарифів відповідно до видів продукції та умов діяльності СПД.
За рахунок підвищення тарифів планується збільшення об’єму інвестицій в інфраструктуру ринку та виконання фінансового плану у 2015 році, який був затверджений виконавчим комітетом.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Результати проведеного відстеження проекту рішення виконавчого комітету Білгород – Дністровської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги та орендної плати за надання торгових місць (площ) КП «Асорті»» свідчать про надання можливості:
впорядкувати та вдосконалити торгівлю на ринку КП «Асорті», в т.ч. покращити інфраструктуру ринку для більш зручної взаємодії підприємців та покупців.


Начальник управління
економічного розвитку
Ж.М. Кудрис
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік