Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 10.01.2013р №16 «Про встановлення тарифів на використання опор вуличного освітлення»


28.03.2014 10:24 687

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежувалась:

Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 10.01.2013р № 16 «Про встановлення тарифів на використання опор вуличного освітлення»

2. Найменування виконавця заходів з відстеження:

Управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради, Міський Центр «Благоустрій».

3. Цілі прийняття акта:

- встановлення тарифів для фізичних та юридичних осіб всіх форм власності на використання опор вуличного освітлення, що перебувають у комунальній власності територіальної громади Білгорода-Дністровського, для розміщення кабельних ліній, рекламних тролів.

- поповнення бюджету для утримання в належному стані опор вуличного освітлення.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Заходи з відстеження регуляторного акту проводилися протягом з 01.01.2014 по 15.02.2014 р.

5. Тип відстеження: Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту відбувалося із застосуванням статистичного методу.

7. Дані, на основі яких здійснювалось відстеження результативності регуляторного акта:

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом проведення аналізу інформації щодо кількості укладення договорів з суб’єктами господарювання на використання опор вуличного освітлення та сум надходжень на рахунок бюджетної установи МЦ «Благоустрій» від суб’єктів господарювання за використання опор вуличного освітлення, що перебувають у комунальній власності територіальної громади.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Кількість укладених договорів МЦ «Благоустрій» з юридичними (фізичними) особами на використання опор вуличного освітлення – 10 од. (в т.ч. на прокладення кабельної лінії інтернет – 6 од.; на розміщення тролів - 4).

Сума надходжень на рахунок бюджетної установи МЦ «Благоустрій» за договорами на використання опор вуличного освітлення, що перебувають у комунальній власності територіальної громади у 2013 році склала – 68,8 тис. грн. За січень-лютий 2014 р. – 4,9 тис. грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Результати проведеного відстеження дії рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 10.01.2013р №16 «Про встановлення тарифів на використання опор вуличного освітлення» свідчать що реалізація даного регуляторного акту має позитивну динаміку, створено умови для стабільного залучення додаткових коштів на утримання в належному стані опор вуличного освітлення.

Начальник УЖКГ М.Ф. Зініч
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік