Звіт «Про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення Білгород-Дністровської міської ради №473-V від 17.04.2008 р. «Про визначення та встановлення орендної плати за землю в місті Білгороді-Дністровському»


20.03.2015 11:16 608


  1. Вид та назва регуляторного акту:

рішення Білгород-Дністровської міської ради №473-V від 17.04.2008 р. «Про визначення та встановлення орендної плати за землю в місті Білгороді-Дністровському»

  1. Назва виконавця заходів періодичного відстеження:

Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради

3. Цілі прийняття акту:

Прийняття запропонованого регуляторного акта надало змогу забезпечити:

- привести коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки у відповідність до вимог ринку оренди землі (її ринкової диференціації у кожному конкретному випадку) , враховуючі багатогранність функціональних призначень.

4. Строки виконання заходів відстеження:

з 12 березня 2015 року по 19 березня 2015 року

5. Тип відстеження:

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження: Збір статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- кількість укладених угод до існуючих договорів оренди земельних ділянок про перерахунок розміру орендної плати, укладених нових договорів оренди,

- впорядкування механізму сплати орендної плати за користування земельною ділянкою на території міста Білгорода-Дністровського

- зменшення заборгованості з орендної плати, зростання надходжень за оренду земельних ділянок до місцевого бюджету;

Показники результативності здійснені на підставі власних досліджень.8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

рішення Білгород-Дністровської міської ради №473-V від 17.04.2008 р. «Про визначення та встановлення орендної плати за землю в місті Білгороді-Дністровському» створює умови для впорядкування механізму сплати орендної плати за землю, зниження соціальної напруги, та впорядкування відносин територіальної громади міста з орендарями земельних ділянок.

Кількісні показники: динаміка надходжень по платі за землю до місцевого бюджету, аналіз даних про кількість укладених договорів.

Таблиця 1

Кошти, отримані від земельного податку, орендної плати за землю, викупу земельних ділянок комунальної власності

За 2013 рік

За 2014 рік

Різниця (+)

8 101 405 грн

10 977 444 грн

2 876 039 грн

Таблиця 2

Укладені та зареєстровані у відповідності до закону договори оренди земельних ділянок

За 2013 рік

За 2014 рік

за 2015 рік станом на 19.03.2015

Кіль-кість

Загальна сума оренди (річна)

Кіль-кість

Загальна сума оренди (річна)

Кіль-кість

Загальна сума оренди річна

14

123234,14

34

328429,05

5

456649,88

 9. Оцінка результатів реалізації регулятивного акта та ступеня досягнення визначених цілей: 

 На підставі отриманих показників періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта можна зробити висновок про його ефективність та досягнення визначених цілей.

В.о. начальника Управління О.В. Скалозуб
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік