Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Білгороді-Дністровському»  


20.08.2013 08:43 954

1.   Регуляторний акт – рішення Білгород-Дністровської міської ради №659-VI від 05.08.2013року «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Білгороді – Дністровському».

2.    Виконавець заходів з відстеження – управління містобудування та архітектури Білгород-Дністровської міської ради.


3.    Цілі прийняття акта – запровадження у місті Білгороді-Дністровському процедури впорядкування та оперативного вирішення питань розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на підставі належним чином оформлених документів та у відповідності до затвердженої схеми розміщення тимчасових споруд; стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності, проведення земельної реформи та наповнення міського бюджету.


4.    Строки виконання заходів з відстеження – з 3 квартал 2013року

5.    Типове відстеження – базове.


6.    Методи одержання результатів відстеження – аналіз даних
з кількості оформлених паспортів прив’язки тимчасових споруд та договорів на право користування земельними ділянками; аналіз даних з обсягу надходження коштів до міського бюджету.


7.    Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних – основою для відстеження результативності цього регуляторного акта є: дані управління містобудування та архітектури Білгород-Дністровської міської ради щодо оформлених паспортів прив’язки тимчасових споруд та стосовно укладених договорів на право користування земельними ділянками, дані з приводу  надходження коштів до міського бюджету від користування землею.

8.    Кількісні та якісні значення показників результативності акта – показниками результативності відстеження регуляторного акта є:

 


з/п

                Кількісні показники

Одиниці виміру

Кількість

1.

Кількість оформлених паспортів прив’язки тимчасових споруд

од.

     -

2.

Кількість укладених договорів на право користування земельними ділянками

од.

     -

3.

Надходження коштів до міського бюджету
від користування земельними ділянками

грн.

     -

 

   Якісні показники результативності відстеження цього регуляторного акта:

а) виконання вимог чинного законодавства;

б) встановлення чіткої процедури розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Білгороді-Дністровському;

в) визначення органів, які здійснюють процедуру оформлення договірної документації;

г) стимулювання землекористувачів в своїй діяльності додержуватися встановленого законом та рішенням Білгород-Дністровської міської ради №659-VI від 05.08.2013року порядку розміщення тимчасових споруд.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта – проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у місті Білгороді-Дністровському» та ступені досягнення визначених цілей:

-   реалізація державної політики у галузі земельних відносин;

-  додержання вимог земельного законодавства;

- створення впорядкованої та прозорої системи контролю за використанням та охороною земель міста;

-   запровадження у місті Білгороді-Дністровському чіткої процедури розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності
-  створення «здорової» конкуренції між суб’єктами господарської діяльності;

-   розроблення схеми розміщення на території міста Білгорода-Дністровського тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

-  підвищення рівня поінформованості підприємств, організацій, суб’єктів господарювання, фізичних осіб щодо процедури розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та оформлення договірної документації на землекористування;

-       поповнення міського бюджету.


Висновок.

За результатами базового відстеження результативності регуляторного акта – рішення Білгород-Дністровської міської ради № 659-VI від 05.08.2013року «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м.Білгороді-Дністровському» останній вказує на те, що запропонований порядок розміщення тимчасових споруд розв’язав проблему щодо приведення правовідносин суб’єктів владних повноважень та землекористувачів у відповідність до вимог чинного законодавства, сформував стабільність земельних відносин в місті, визначив умови оформлення землекористування щодо розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках із земель запасу, а також передбачив відповідальність за порушення вимог згаданого порядку.

Даний регуляторний акт відповідає вимогам чинного Законодавства та не потребує внесення змін чи доповнень.Начальник управління містобудування та архітектури О.В.Царенко
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік