Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський»


18.11.2014 07:24 568

1. Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський».

2. Найменування виконавця заходів з відстеження:

Управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради

3. Цілі прийняття акта: визначення єдиної процедури видачі суб’єктам підприємницької, господарської діяльності та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних та/або ремонтних робіт на території м. Білгород-Дністровський, у тому числі аварійних, пов’язаних з прокладанням, реконструкцією та ремонтом інженерних мереж, розриттям або обмеженням руху транспорту, пішоходів (за винятком поточних робіт по ремонту шляхового покриття).

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Заходи з відстеження регуляторного акту проводилися протягом жовтня місяця 2014р (з 01.10.14р по 31.10.2014р).

5. Тип відстеження: Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: відстеження здійснюється управлінням житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради на підставі отриманої узагальненої інформації, статистичний метод.

7. Дані, на основі яких здійснювалось відстеження результативності регуляторного акта

- рівень поінформованості суб’єктів підприємницької, господарської діяльності та фізичних осіб положень проекту регуляторного акту;

- проведення аналізу пропозицій та зауважень від суб’єктів підприємницької, господарської діяльності та фізичних осіб, результатів громадських обговорень щодо положень проекту регуляторного акту.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:


Найменування

Показники результативності

1

Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької, господарської діяльності та фізичних осіб положень проекту регуляторного акту

Повідомлення, аналіз регуляторного впливу, проект рішення сесії Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський» було оприлюднено 06.08.2014р та знаходяться у вільному доступі на офіційному сайті міста у розділі «Регуляторна політика» (в мережі Інтернет)

2

Проведення аналізу пропозицій та зауважень від суб’єктів підприємницької, господарської діяльності та фізичних осіб, результатів обговорень на засіданні громадської ради щодо положень проекту регуляторного акту.

У термін, передбачений для обговорення даного проекту рішення до управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради зауважень і пропозицій не надходило.

Рішенням Громадської ради при виконавчому комітеті Білгород-Дністровської міської ради від 10.09.2014р № 02 рекомендовано винести на розгляд чергової сесії питання «Про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський»


Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік