В Україні завершується децентралізація органів самоврядування. А запитання з трудових відносин поки - залишаються


13.01.2021 16:20 1130

Працівники Ренійської районної ради, яку реорганізовано шляхом приєднання до новоутвореної Ізмаїльської районної ради Одеської області, звернулися за роз’ясненням щодо порядку вирішення кадрових питань відносно працівників ради, які займають невибірні посади.

Ним були надані наступні роз’яснення

Повноваження районних рад у районах, ліквідованих Верховною Радою України (далі – ліквідовані райони), закінчуються в день набуття повноважень обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами, утворених Верховною радою України (далі – новоутворені райони), закінчуються в день набуття повноважень обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами, утворених Верховною радою України (далі – новоутворені райони).

Відповідно до п. 3 постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 р.№ 807-IX (далі — Постанова № 807) в Одеській області ліквідовано Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський райони; утворено Ізмаїльський район (з адміністративним центром у місті Ізмаїл) у складі територій Вилківської міської, Ізмаїльської міської, Кілійської міської, Ренійської міської, Саф'янської сільської, Суворовської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України (п.1 Постанови №807).

Порядок, за яким припиняють повноваження районних рад, а також припиняються районні ради як юридичні особи у зв’язку зі змінами в адміністративно - територіальному устрої України, визначає п. 6-2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97 (далі — Закон № 280).

Не пізніше завершення другої сесії районної ради, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, починається реорганізація районних рад ліквідованих районів шляхом приєднання до районної ради, розміщеної в адміністративному центрі новоутвореного району.

Новоутворена рада з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, території яких включені до складу новоутвореного району.

Саме таку норму чинного законодавства встановлено ч.1 ст. 104 Цивільного кодексу України: «Юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників».

Під час здійснення реорганізації юридичних осіб — районних рад повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює комісія з реорганізації новоутвореної районної ради.

Зазначене стосується також прав і обов’язків у сфері трудових правовідносин.

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III (далі — Закон № 2493) не містить спеціальної кадрової процедури при ліквідації органів місцевого самоврядування. На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених ч. 3 ст. 7 Закону № 2493.

Згідно із ч. 4 ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) організації

дія трудового договору працівника продовжується.

Тобто при реорганізації шляхом приєнання ліквідованої районної ради новобрана районна рада стає правонаступником прав та обов’язків попереднього роботодавця.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Скорочення чисельності або штату працівників допускається виключно у разі наявності змін в організації виробництва і праці (наприклад, вдосконалення, покращення процесу виробництва, зменшення обсягу виробництва продукції, перепрофілювання підприємства, установи, організації тощо).

В нагоді з цих питань може стати лист Міністерства праці та соціальної політики від 07.04.2011 р. №114/06/187-11.

Саме голова новоутвореної районної ради з моменту вступу його на посаду буде уповноваженою особою роботодавця як для новутвореної ради, так і для ліквідованих районних рад.

Процедура вивільнення працівників рад, що увійшли до новоутвореної районної ради, здійснюється в такій послідовності:

1. Рішенням ради створюється комісія з реорганізації ліквідованих районних рад, що приєдналися до новоутвореної районної ради.

2. Одночасно з утворенням комісії з реорганізації всі працівники не пізніше ніж за 2 місяці попереджуються про можливе подальше вивільнення в порядку, передбаченому ст. 492 КЗпП.

3. Після затвердження новоутвореною радою структури апарату ради та працівників ради на невибірнхих посадах, штатного розпису слід визначити, хто із працівників рад, що увійшли до новоутвореної ради, відповідає кваліфікаційним вимогам до цих посад (цих працівників можна перевести на вакантні посади в новоутвореній раді), а також хто має переважне право на залишення на роботі. Решті працівників, за можливості, слід запропонувати іншу роботу (наприклад, у комунальних підприємствах, установах, закладах ради).

Старший інспектор ГУ Державної служби

України з питань праці в Одеській області І.Б.Сорокін

0973741562

04840-62552
Білгород-Дністровська міська рада, 2024 рік