Щодо надання соціальної додаткової відпустки на дітей


11.01.2019 06:31 139

ЗАПИТАННЯ Чи має право жінка на першочергове використання соціальної додаткової відпустки на дітей, або така відпустка надається за графіком відпусток

Відповідно до ст.19 Закону України "Про відпустки" (далі – Закон про відпустки) жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 Кодексу законів про працю України).

Зазначена відпустка є соціальною і не належить до виду щорічних відпусток, передбачених пунктом першим ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки, на неї не поширюються норми щодо щорічних відпусток, крім випадків, прямо передбачених законом.

Така відпустка надається в обов'язковому порядку за заявою працівника один раз на календарний рік.

Статтею 20 «Порядок надання соціальних відпусток» Закону про відпустки не передбачено вимоги визначати період надання такої відпустки у графіку відпусток, як це встановлено відносно надання щорічних відпусток (ст. 10 Закону про відпустки).

Разом з тим Міністерство соціальної політики України в листі від 06.02.2018 р.№204/0/101-18/284 висказує думку, що з метою уникнення накопичення таких відпусток і раціонального планування роботи підприємства сторонам трудового договору було б доцільно погоджувати надання соціальних відпусток на дітей окремим рядком у графіку відпусток.

Ці питання можливо передбачити в локальних нормативних документах підприємства щодо планування відпусток.

Чинним законодавством не передбачено строку давності, після якого працівник втрачає право на додаткові соціальні відпустки. Якщо він з якихось причин не скористався своїм правом на таку відпустку за попередній рік чи за кілька років, то має право використати її, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі не використані ним дні цієї відпустки відповідно до статті 24 Закону про відпустки.

Додатково див. лист Міністерства соціальної політики України від 06.02.2018 р.№204/0/101-18/284.

Слід зауважити, що роз'яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Ст.інспектор ГУ Державної служби

України з питань праці в Одеській області І.Б.Сорокін

тел. 04840-62552

0973741562
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік