Підсумки соціально-економічного становища міста Білгород-Дністровський у січні–квітні 2019 року1


13.06.2019 11:20 3269

За даними Головного управління статистики в Одеській області у результаті загального скорочення у січні–березні 2019р. кількість населення міськради зменшилась на 100 осіб і, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 55991 особу.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у І кварталі 2019р. склала 10354 осіб, що на 14,7% менше, ніж у І кварталі 2018р.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по місту у І кварталі 2019р. становила 6603 грн, що на 16,6% більше, ніж у І кварталі 2018р.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 квітня 2019р. відсутня.

У січні–березні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 228 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 91,0 тис.грн.

Крім того, у січні–-березні 2019р. 137 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 536,7 тис.грн.

У січні–березні 2019р. населенню міста нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 43,8 млн.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 33,2 млн.грн (75,7% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець березня 2019р. становила 49,8 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у І кварталі 2019р. становив 90,3 млн.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню –18,5 млн.грн.

У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 47,1 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,3% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 851,0 грн.

У січні–березні 2019р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 243,4 млн.грн, що складає 1,6% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 4333,8 грн.

У січні–квітні 2019р. підприємствами виготовлено будівельної продукції на суму 3926 тис.грн.

У січні–березні 2019р. загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель (нове будівництво) становила 938 м2, що на 34,9% менше, ніж у січні–березні 2018р.

У січні–квітні 2019р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 16,1 тис.т вантажів, що на 14,6% більше, ніж у січні–квітні 2018р. Вантажооборот зменшився на 16,0% і становив 7012,2 тис.ткм.

У січні–березні 2019р. обсяг експорту товарів становив 3677,9 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 5859,8 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами негативне у розмірі 2181,9 тис.дол. США.

У січні–березні 2019р. обсяг експорту послуг становив 810,4 тис.дол. США, обсяг імпорту послуг – 400,5 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами позитивне у розмірі 409,9 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку міста на 1 квітня 2019р. становив 2883,0 тис.дол. США.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Начальник Р.Черненко
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік