Отримання статусу багатодітної сімﹸї


01.07.2022 14:13 18

Багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства").

Заява (певного зразку) для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї подається одним із батьків структурному підрозділу/виконавчому органу, що видає посвідчення:

До заяви додаються:

- копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта;

- свідоцтва про шлюб (не стосується батьків, які не перебувають у шлюбі);

- довідка про склад сімﹸї;

- свідоцтва про народження дітей;

- одна фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 30 × 40 міліметрів на батьків та дітей старших 6-ти років;

У разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу - документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу; копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька чи матері недієздатним (недієздатною), безвісти відсутнім (відсутньою); копія свідоцтва про смерть батька чи матері, копія свідоцтва про народження дитини у разі внесення змін у зв’язку з усиновленням);

у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти,

- довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років).

Звертаємо увагу батьків, діти яких вже навчаються (або майбутніх абітурієнтів), на те, що до пакету документів на постановку на облік або на продовження строку дії посвідчення (статусу багатодітної родини), обов'язково надати довідку від навчального закладу про переведення на наступний курс або про зарахування до закладу в термін до 20 вересня 2022 року.

За відсутності вищезазначеної довідки багатодітну сімﹸю автоматично буде знято з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

За детальною консультацією звертатися до відповідальної особи - завідувачки сектором у справах сім'ї та молоді Департаменту Душаніної Ольги Миколаївни за телефоном: 067 530 72 71.
Білгород-Дністровська міська рада, 2022 рік