Організація розслідування випадків гострого професійного захворювання у медичних працівників


19.05.2020 14:33 212

  Процедура проведення розслідування випадків гострих професійних захворювань, що сталися з працівниками, визначена Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337 (далі – Порядок).

Гостре професійне захворювання (отруєння) – захворювання (або смерть), що виникло після однократного (протягом не більш як однієї робочої зміни) впливу на працівника шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру (у тому числі інфекційні, паразитарні, алергійні захворювання).

Міністерство охорони здоров’я України у листі від 06.04.2020 №05.1-08/9247/2-20 та Державна служба України з питань праці у листі від 07.04.2020 №2480/1/3.5-20 зазначили, що лабораторно підтверджені випадки інфікування  COVID-19 медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19 розслідуються як випадки гострого професійного захворювання відповідно до вимог Порядку.

Згідно з пунктом 6 Порядку заклад охорони здоров’я зобов’язаний невідкладно передати з використанням засобів зв’язку (факс, телефонограма, електронна пошта) та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві за формою згідно з додатком 1:

- підприємству (установі, організації), де працює потерпілий або на якому він виконував роботу;

- територіальному органові Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);

- робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем настання нещасного випадку (далі - робочий орган Фонду).

Роботодавець у разі отримання інформації про гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо зобов’язаний протягом  двох годин повідомити:

- територіальний орган Держпраці,

- робочий орган Фонду соціального страхування,

- керівника підприємства (установи, організації), на території якого сталося гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації),

- керівника первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок - керівника профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки - уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці,

з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2.

Якщо гостре професійне захворювання (отруєння) підлягає спеціальному розслідуванню відповідно до пункту 10 Порядку, повідомлення додатково надсилається:

- місцевій держадміністрації або органові місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);

- органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності - територіальному профоб’єднанню;

- органові поліції (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння), що призвело до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків).

Лабораторно підтверджені випадки інфікування  COVID-19 медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19 (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо), у разі втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше, розслідуються комісією, що утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи. Розслідування гострого професійного захворювання (отруєння) комісією підприємства (установи, організації) проводиться протягом 5 робочих днів з дня утворення комісії.

Спеціальному розслідуванню підлягають гострі професійні захворювання (отруєння), що призвели до тяжких чи смертельних наслідків. Держпраці та/або її територіальний орган утворює протягом 1 робочого дня після отримання від роботодавця письмового повідомлення про гостре професійне захворювання або за інформацією, отриманою з інших джерел, комісію із спеціального розслідування. Спеціальне розслідування гострого професійного захворювання (отруєння) проводиться протягом 15 робочих днів.

За певних обставин розслідування може  бути продовжено роботодавцем за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці або органом, який утворив спеціальну комісію, до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо.

У екстреному повідомленні за формою згідно з додатком 1 до Порядку заклад охорони здоров’я повинен вказати діагноз захворювання працівника.

Діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації), що виникає на виробництві, встановлюється лікарем будь-якого лікувально-профілактичного закладу після обов’язкової консультації з профпатологом та лікарем з гігієни праці.

При гострих професійних захворюваннях інфекційного походження діагноз установлюється лікарем-інфекціоністом та профпатологом з урахуванням епідрозслідування.

Епідеміологічні розслідування випадків гострого професійного захворювання у Львівській області проводить державна установа «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», яка здійснює діяльність у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження).

З метою забезпечення виконання вимог Порядку в частині розслідування усіх випадків гострого професійного захворювання у медичних працівників заклади охорони здоров’я повинні надавати робочому органу Фонду соціального страхування та іншим зазначеним вище органам екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві за формою згідно з додатком 1 до Порядку, а роботодавці - повідомлення про гостре професійне захворювання (отруєння) за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

Фонд соціального страхування України здійснює загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників від нещасного випадку та професійного захворювання, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Застраховані особи у разі втрати працездатності у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, встановлення гострого чи хронічного професійного захворювання мають право на отримання з Фонду соціального страхування України - виплати.чи відповідної допомоги .

Бережіть себе! Бажаємо міцного здоров'я!

Начальник відділення

О.М. Припіяло
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік