Інформація про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровською філією Одеського обласного центру зайнятості у січні-серпні 2023 року (в т.ч. Саратський та Татарбунарський відділи)


06.09.2023 15:58 65

Впродовж січня-серпня 2023 року послугами Білгород-Дністровської філії Одеського обласного центру зайнятості користувалися 2086 безробітних. Серед загальної чисельності безробітних –79,0% (1648) складали жінки, 23,1 % (482) - молодь до 35 років, 58,1% (1212) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 116 осіб з числа вивільнених громадян (звільнені у зв’язку зі скороченням, реорганізацією, ліквідацією підприємств, установ, організацій).

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з загальною середньою освітою - 48,6%, вищу освіту мали 32,2% безробітних, професійно-технічну освіту - 19,2 %.

Станом на 01.09.2023 в філії зареєстровано 359 безробітних. Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних 291 особа - жінка, 85 – молодь у віці до 35 років, 86 осіб мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 209 осіб проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець серпня 2023 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 32 безробітних,

Професіонали – 34,

Фахівці – 31,

Технічні службовці – 67,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 62,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – 7,

Кваліфіковані робітники з інструментом – 22,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 29,

Найпростіші професії та особи без професії - 75.

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

З початку року база даних філії містила 1438 вакансій, їх подали 331 роботодавець. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 27,1% (389) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої – у 70,0% (1007), більше середньої заробітної плати – у 1,0% (42) вакансії; 1 вакансію подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.09.2023 становив 8024,6 грн., а середня тривалість укомплектування вакансій склала 14 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 1091 вакансія, рівень укомплектування становить 75,9%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 2 особи

Станом на 01.09.2023 в центрі зайнятості зареєстровано 214 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець серпня 2023 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 29 вакансій,

Професіонали –74,

Фахівці –37,

Технічні службовці – 6,

Працівники сфери торгівлі та послуг -9,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 10

Кваліфіковані робітники з інструментом - 17

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 14,

Найпростіші професії та вакансії для осіб без професії - 18.

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 1144 незайнятих громадян, в тому числі 470 осіб, що мали статус безробітного.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді склала 136 календарних днів.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 109 календарних днів.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця направлено на роботи тимчасового характеру 173 безробітних (з них 167 осіб - мешканці сільської місцевості), на громадські роботи направлено 8 осіб (мешканці сільської місцевості).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

Протягом звітного періоду статус безробітного мали 69 осіб з інвалідністю, 1 особа проходила навчання, 11 осіб працевлаштовано. Станом на 01.09.2023 в філії перебуває 16 безробітних з інвалідністю.

Організація професійного навчання безробітних

З початку року за направленням філії професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 127 безробітних (в т.ч. 108 осіб – мешканці сільської місцевості).

2 особи підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду.

76 осіб отримали ваучер на перепідготовку, підвищення кваліфікації, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні за професією (спеціальністю).

Профорієнтаційні послуги

Надано 7754 профінформаційних послуг, 4310 профконсультаційних послуг (в т.ч. 398 послуг із застосуванням психодіагностики, 113 послуг з профвідбору).

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам

Мали статус безробітного 103 особи з числа зареєстрованих переселенців, 4 особи проходили навчання, 30 осіб працевлаштовано (в т.ч. 27 безробітних), 1 особа брала участь у громадських роботах. Продовжують перебувати 17 безробітних з даної категорії, 5 осіб отримали ваучер на навчання.

Надано компенсацію 8 ПОУ при працевштуванні 15 ВПО.

Надання послуг учасникам бойових дій (далі - УБД).

Мали статус безробітного 3 УБД, працевлаштовано 1 особу.

Допомога по безробіттю

Протягом звітного періоду 1300 безробітних отримували допомогу по безробіттю. На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 211 безробітних. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1800,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 650,00 грн. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 6700,00 грн.

Мікрогранти:

Позитивні рішення про надання мікрогрантів на створення та розвиток бізнесу отримали 14 мешканців Білгород-Дністровського району.
Білгород-Дністровська міська рада, 2024 рік