Керівникам підприємств, установ та організацій – споживачам теплової енергії (лікувальним, дошкільним, навчальним та іншим закладам соціального призначення) щодо підготовки теплових господарств до роботи в опалювальний період


08.07.2020 11:23 197

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів і місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі –ГВП) до роботи в опалювальному періоді 2020–2021 років, попередження відмов у системах теплоспоживання під час проходження опалювального періоду Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Одеській області нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378. Тільки своєчасно розпочата та організаційно забезпечена робота може гарантувати стале функціонування теплових господарств в зимовий період, а саме:

• затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;

• уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності);

• забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією;

• провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;

• провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;

• виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;

• виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;

• відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;

• привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих у теплових пунктах;

• укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;

• укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговувального персоналу технічною документацією;

• провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду вустановлені терміни згідно з вимогами розділу Х ППТГдоОП.

Надати у термін до 01.07.2020 копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в дію, до відповідного територіального органу Держенергонагляду в області.

Заздалегідь письмово повідомити територіальний орган Держенергонагляду щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до відповідного підрозділу Держенергонагляду стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

Нагадування:

За підсумками проведеної роботи на підприємстві, для оцінки готовності (перевірки) теплових господарств, будівель, споруддо роботи в опалювальний період, у суб'єктів господарювання які споживають теплову енергію згідно з договором для потреб опалення, вентиляції та ГВП (споживач),створюється комісія за участю представника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Одеській області, яка складає Акт готовності енергетичного господарства до опалювального періоду не пізніше 25.09.2020р.

Інформацію надавати у сканованому вигляді на електрону адресу: odeska@sies.gov.ua.

Сподіваємося на співпрацю та порозуміння.

 

Основні умови щодо підписання акту стану готовностітеплового господарства в опалювальний період.

1. Письмове звернення на ім’я начальника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Одеській області Худченко А.С. за адресою: вул. І. Франка, 55, м. Одеса, 65049ел. пошта: odeska@sies.gov.ua., щодо направлення представника інспекції Держенергонагляду для участі в комісії суб’єкта господарювання з визначення (перевірки) стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період та підписання акту стану готовності до опалювального періоду 2020-2021р.р. Вказати контактний телефон.

2. Наявність наказу або розпорядження про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду. В склад комісії включити представника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Одеській області.

3.Наявність розроблених заходів щодо підготовки теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду 2020-2021р.р.

4. Наявність наказу про призначення відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію теплового господарства на підприємстві.

5. Наявність протоколу та (або) посвідчення про перевірку знань вимог правил ПТЕ ТУ і М та ППТГ до ОП у відповідальних осіб.

6.Наявність Актів проведення Держповірки вимірювальним приладам (манометри,  лічильники), які встановлені на теплових системах суб’єкта господарювання.

7. Наявність Актів гідравлічного випробування теплових мереж, гарячого водопостачання, із позначенням тиску при проведенні випробування.

8.Наявність отриманого Акта готовності до опалювального періоду (додаток 4 ППТГ до ОП) від підприємства централізованого теплопостачання – теплопостачальник згідно договору.

9. Оформлення і підписання Акта стану готовності теплового господарства в опалювальний період усіма членами комісії (із закріпленням підписів печаткою підприємства) на кожний об’єкт підприємства, відповідно до додатку №1 ППТГ до ОП.

10. Оформлення і підписання Акта готовності теплового господарства в опалювальний період усіма членами комісії (із закріпленням підписів печаткою підприємства) в цілому на суб’єкт господарювання, відповідно до додатку №3 ППТГ до ОП. 

Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Одеській області
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік