Допомога на дітей одиноким матерям


08.07.2021 09:22 23

Громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених Законом України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”.

Статтею 18-1 Закону України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” визначено право на допомогу на дітей одиноким матерям.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям подаються такі документи:

- заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

- декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- довідки про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення;

22.07.2020 року Кабінетом Міністрів України затверджено постанову №632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”, якою зокрема, передбачено зміну алгоритму розрахунку державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та на дітей одиноким матерям з 1 липня 2020 року.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

При визначенні права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям дохід за попередні шість місяців - це два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомог (далі - період, за який враховується дохід).

До середньомісячного сукупного доходу сім'ї враховуються:

- заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;

- пенсія, стипендія, у тому числі із сумою індексації;

- соціальні виплати, у тому числі житлова субсидія та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

- допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

- грошові перекази, отримані із-за кордону;

- інші доходи/відомості, які отримані від ДПС та Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовані особою.

Допомога виплачується протягом шести місяців. Кожні шість місяців допомога підлягає перегляду у відповідності до сукупних доходів родини за минулі шість місяців.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо у складі сім'ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку та не працювали, не проходили військової служби, не проводили підприємницької чи професійної діяльності, не здобували освіти за денною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, не зареєстровані в Центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном +380987115593, (04849) 22595 до Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради.
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік