До уваги отримувачів житлових субсидій


30.06.2022 15:06 19

Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров`я Білгород-Дністровської міської ради надає інформацію про наступне.

Відповідно до пункту 90 та 90¹ постанови КМУ від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про виникнення обставин, зокрема щодо: зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства;

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміни управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання;

отримання ним або членом сім’ї особи із складу домогосподарства одноразово доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, що надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації; страхових виплат на медичну та соціальну допомогу; спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини); настання умов, за яких втрачається право на призначення субсидії відповідно до вимог пункту 14 постанови КМУ 848.

Управителі, виконавці комунальних послуг зобов’язані протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про ненадання понад 30 днів житлової або комунальної послуги домогосподарствам, які є отримувачами житлових субсидій.

Додатково повідомляємо, житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік, за особистим зверненням громадян, розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року.

За отриманням інформації щодо будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії звертатися до Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради за адресою: провулок Офіцерський, 8, тел. (04849)2-25-95, (068)3853075
Білгород-Дністровська міська рада, 2022 рік