Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям


07.06.2021 10:35 51

Малозабезпечена сім'я - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на території України.

Право сім'ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від майнового стану, зайнятості працездатних членів сім'ї та інших факторів.

Соціальна допомога призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” та постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”.

Для призначення державної соціальної допомоги уповноважений представник малозабезпеченої сім'ї, подає такі документи:

- заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;

- декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;

- довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

- довідку про склад сім'ї.

До складу малозабезпеченої сім'ї заявника включаються чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства 1 та 2 групи або особами з інвалідністю 1 групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю 1 групи та доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім'єю і мають спільних дітей. Особи, які перебувають на повному державному утриманні, до складу сім'ї не включаються.

Державна соціальна допомога призначається і виплачується у грошовій формі на шість місяців з місяця звернення за її призначенням.

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім'ї — обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої сім'ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Державна соціальна допомога не призначається, якщо у складі сім'ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном 2-25-95 або 098-711-55-93 до Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради за адресою : м. Білгород-Дністровський, пров.Офіцерський,8.
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік