17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами


18.06.2021 09:03 29

Щороку 17 червня відзначається Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році. Тоді ж була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням. В рамках Конвенції опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників. Державам запропоновано присвятити цей день підвищенню інформованості про необхідність міжнародного співробітництва у боротьбі з опустелюванням і наслідками посух.

Сучасний стан земельних ресурсів і ґрунтового покриву Одеської області свідчить про агроекологічну незбалансованість структури земельних угідь. У зв'язку з таким станом ґрунтів виникла необхідність вжиття відповідних заходів, одним з яких є еколого-ландшафтна спрямованість землеустрою і системи землеробства, яка передбачає ряд напрямків: виведення деградованих земель зі складу ріллі; залуження деградованих земель; створення захисних лісових насаджень; формування ґрунтозахисної структури агроландшафтів (захисні лісонасадження, гідротехнічні споруди) та впровадженням науково обґрунтованих сівозмін, прогресивних технологій збереження та відтворення родючості ґрунтів при веденні землеробства.

Також одним з пріоритетних напрямків в охороні ґрунтів від ерозії та деградації є формування національної екомережі, яка створюється з метою поліпшення умов для формування і відновлення довкілля та збереження ландшафтного біорізноманіття. Пріоритетним напрямом заповідної справи є збереження залишків цілинних земель, місць зростання рідкісних і зникаючих видів рослин, лісів - типових поліських і лісостепових ландшафтів.

У землекористувачів перед землею є обов’язок – зберегти її родючість для нащадків. Коли в суспільстві йде мова про споживання екологічно чистої сільськогосподарської продукції – це повинно лише спонукати товаровиробників до збереження родючості ґрунтів.

Питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації в області є одним з найважливіших напрямків управління на місцях, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації пропонує районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, всім підприємствам, установам, організаціям, іншим зацікавленим сторонам, включаючи громадське суспільство, долучитися до охорони земель з метою збереження їх для майбутніх поколінь.
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік