Звіт про відстеження результативності Рішення виконавчого комітету Білгород – Дністровської міської ради від 26 липня 2007 року № 903 «Про затвердження «Положення про роботу міського пасажирського автомобільного транспорту у місті Білгороді – Дністровському»


02.10.2014 05:59 608

1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 26 липня 2007 року № 903 «Про затвердження «Положення про роботу міського пасажирського автомобільного транспорту у місті Білгороді – Дністровському»

2. Назва виконавця заходів періодичного відстеження:
Управління економічного розвитку виконавчого комітету міської ради.

3. Цілі прийняття акту:
Дане рішення розроблено на підставі нормативних документів по сертифікації послуг автомобільного транспорту, Закону України, «Про автомобільний транспорт», Концепції державної політики в галузі пасажирських перевезень автомобільним транспортом, Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1184 «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» з метою упорядкування роботи міського пасажирського транспорту.

4. Строк виконання заходів з відстеження:
З 01.08.2014 до 01.09. 2014 року

5. Тип відстеження: періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження:
використання даних виконавчого комітету міської ради;
опитування підприємств – перевізників;
опитування пасажирів та аналіз скарг і пропозицій громадян;
статистичні методи обробки даних від перевізників та громадян.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Щомісячний звіт керівників підприємств – перевізників щодо ходу виконання договірних зобов’язань, надання послуг пасажирських перевезень;
- інформування про заходи, що вживались керівниками підприємств по захисту прав споживачів – пасажирів та про усунення недоліків в роботі по зверненню громадян з погодженням актів виконаних робіт.
Щомісячний аналіз скарг, заяв та пропозицій від громадян, що надходять для розгляду в управління економічного розвитку.
Аналіз статей періодичних видань, які висвітлюють роботу міського пасажирського транспорту.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
За рішенням конкурсного комітету з визначення перевізників на міських маршрутах загального користування з грудня місяця 2013 року працює два підприємства - перевізника, які обслуговують вісім маршрутів 38 автобусами.
Упорядкований рух автобусів на міських маршрутах загального користування.
Розпочата робота щодо відновлення автобусних зручних інформаційних зупиночних комплексів. Відновлено 25 автобусних зупинок та укладена угода на відновлення ще десяти зупинок. Розпочата робота щодо розгортання диспетчерського пункту по контролю за рухом пасажирських автобусів на міських автобусних маршрутах загального користування.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Результати проведеного відстеження дії Рішення виконавчого комітету Білгород – Дністровської міської ради від 26 липня 2007 року № 903 «Про затвердження «Положення про роботу міського пасажирського автомобільного транспорту у місті Білгороді – Дністровському» свідчать про ефективну реалізацію заходів та вимог, викладених у положенні. Низка вжитих зазначених заходів призвела до покращення якості надання транспортних послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та зменшенню скарг від населення.

Начальник управління економічного розвитку Ж.М. Кудрис
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік