Звіт “Про відстеження результативності регуляторного акту – проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради Про внесення змін до рішення Білгород-Дністровської міської ради № 473-V від 17.04.2008 р. "Про визначення та встановлення орендної плати за землю в місті Білгороді-Дністровському"


06.11.2013 13:37 811

1. Вид та назва регуляторного акту:


Проект рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про внесення змін до рішення Білгород-Дністровської міської ради № 473-V від 17.04.2008 р. "Про визначення та встановлення орендної плати за землю в місті Білгороді-Дністровському»


2. Назва виконавця заходів періодичного відстеження:


Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради


3. Цілі прийняття акту:


Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити привести коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки у відповідність до вимог ринку оренди землі (її ринкової диференціації у кожному конкретному випадку), враховуючі багатогранність функціональних призначень.


4. Строки виконання заходів відстеження:


з 15 по 30 жовтня 2013 року


5. Тип відстеження:


Базове


6. Методи одержання результатів відстеження:

Базове відстеження результативності регуляторного акту відбувалося із застосуванням статистичного методу шляхом аналізу коштів, які надходять до міського бюджету від орендної плати за земельні ділянки. Дані отримуються завдяки взаємодії з фінансовими та податковими органами.


7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом проведення аналізу інформації щодо додаткових надходжень до міського бюджету від плати за землю.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо прийняття регуляторного акту: регуляторний акт розміщений на офіційному веб-порталі м. Білгорода-Дністровського .


8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Після прийняття проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про внесення змін до рішення Білгород-Дністровської міської ради № 473-V від 17.04.2008 р. "Про визначення та встановлення орендної плати за землю в місті Білгороді-Дністровському», буде здійснено перерахунок розміру орендної плати за існуючими договорами оренди земельних ділянок, та буде застосовуватись при розрахунку розміру орендної плати при укладанні нових договорів.

Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік