Звіт Про відстеження результативності регуляторного акту № 727 –VI від 27.12.2013р. Рішення «Про затвердження Положення «Про податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на території міста Білгорода-Дністровського»


01.10.2015 08:28 449

1. Вид та назва регуляторного акту:
Рішення міської ради від 27.12.2013 року №727 –VI «Про затвердження Положення «Про податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на території міста Білгорода-Дністровського»
2. Назва виконавця заходів відстеження:
Фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради.
3. Цілі прийняття регуляторного акту:
Метою прийняття рішення є приведення порядку стягнення податку згідно ст.265 розділу XII податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755- VI.
4.Строки виконання заходів з відстеження:
З 14 вересня по 30 вересня 2015 року
5.Тип відстеження:
Періодичний.
6. Методи одержання результатів відстеження:
використання даних структур виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради;
аналіз надходження податку;
опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність на території міста.
7. Дані, на основі яких здійснювалось відстеження результативності регуляторного акта:
Даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта є данні Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

В затвердженому рішенні надаються пільги на сплату даного податку. 9.Оцінка результативності реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:
Результати проведеного аналізу свідчать про позитивні результати дії Рішення «Про затвердження Положення «Про податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на території міста Білгорода-Дністровського» від 27.12.2013 року №727 –VI .

В.о. начальника фінансового управління
М.Г. Кіяшко
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік