Звіт про відстеження результативності регуляторного акту - рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 23.06.2011 р. №502 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств в систему централізованої каналізації міста Білгорода - Дністровського»


23.03.2015 07:36 596

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежувалась:

Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 23.06.2011р. № 502 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств в систему централізованої каналізації міста Білгорода - Дністровського»

2. Найменування виконавця заходів з відстеження:

Управління житлово – комунального господарства, комунальне підприємство «Білгород -Дністровськводоканал»

  1. Цілі прийняття акта:

Правила спрямовані на запобігання порушень у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони довкілля від забруднення скидами стічних вод.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Заходи з відстеження регуляторного акту проводилися з 01.02.2015р по 01.03.2015р.

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта використаний статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані, на основі яких здійснювалось відстеження результативності регуляторного акта:

Даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта є данні КП «Білгород-Дністровськводоканал» щодо відбору проб стічних вод, данні про концентрацію забруднюючих речовин, що відводяться до міської системи водовідведення та поступають на очисні споруди, у відповідності з проектною.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

п/п

Показники

Одиниця виміру

II піівріччя

2011р.

2012р.

2013р

2014р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Кількість підприємств, які планувалось перевірити на дотримання допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах, що відводяться до міської системи водовідведення

од.

10

12

12

12

2.

Кількість відібраних проб по підприємствам; в тому числі;

од.

9

6

10

7

* відповідають ДК

од.

6

-

6

5

* не відповідають ДК

од.

3

6

4

2

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Проведення відстеження свідчить про доцільність прийняття даного регуляторного акта, сприяє запобіганню порушень у роботі мереж і споруд каналізації водовідведення, забезпеченню охорони довкілля від забруднення скидами стічних вод, дає можливість контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод підприємств в централізовану систему водовідведення.

Заступник міського голови М.Ф. Зініч
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік