Звіт про відстеження результативності регуляторного акту- рішення Білгород-Дністровської міської ради від 05.06.2014 р. №985-VΙ «Про внесення змін до Положення розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Білгороді- Дністровському»


10.09.2014 08:53 684

1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення Білгород-Дністровської міської ради від 05.06.2014 р. №985-VΙ «Про внесення змін до Положення розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Білгороді- Дністровському».

2. Назва виконавця заходів періодичного відстеження:

Голова постійної комісії з питань містобудування, землекористування, охорони навколишнього середовища та історичної спадщини, та управління містобудування та архітектури Білгород-Дністровської міської ради.

3. Цілі прийняття акту:

Запропонований регуляторний акт надасть змогу усунути адміністративні бар’єри під час здійснення підприємницької діяльності та збільшити надходження у міський бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності.

4. Строки виконання заходів відстеження:

З 05.06.2014 року по 05.08.2014 року.

5. Тип відстеження:

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження:

- використання даних виконавчого комітету міської ради;

- аналіз скарг і пропозицій громадян;

- статистичні засоби обробки даних від субєктів підприємницької діяльності;

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність одержання даних.

- кількість укладених договорів оренди твердого покриття;

- розмір збільшення надходжень від плати за землю за базовий період і аналогічний йому попередній період;

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Прийняття рішення Білгород-Дністровської міської ради від 05.06.2014 р. №985-VΙ «Про внесення змін до Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Білгороді- Дністровському» створює умови для ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, задоволення інтересів громадян та територіальної громади, збільшення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку.

Таблиця 1

Кошти отримані від земельного податку, орендної плати за землю, викупу земельних ділянок комунальної власності.

За період з 01.01.2013 р.

по 30.12.2013 р.

(по старому положенню про розміщення ТС)
За період з

05.06.2014 р. по 01.07.2014р .

(по новому положенню)Різниця (+)
2000 грн.

Опл. ΙΙΙ квартал


Таблиця 2

Укладені та зареєстровані у відповідності до


За період з 01.01.2014 р. По 27.06.2014 р.

Різниця (+)Кількість

Загальна сума оренди (річна)

Кількість

Загальна сума оренди (річна)6

2000 грн.

29

Опл. ΙΙΙ квартал


Начальник управління містобудування

та архітектури О.В. Царенко

вик. Сучков І.К.

тел. 2-34-12

Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік