Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №579 від 21.11.2013 року «Про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»


23.12.2014 14:04 655

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради 579 від 21.11.2013 року «Про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»


  1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №579 від 21.11.2013 року «Про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»

  1. Назва виконавця заходів періодичного відстеження:

Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради

3. Цілі прийняття акту:

Прийняття запропонованого регуляторного акта надало змогу забезпечити:

- запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасне їх виявлення та усунення, визначення розміру та здійснення заходів щодо відшкодування збитків, нанесених територіальній громаді внаслідок порушення земельного законодавства

- поповнення міського бюджету

- врегулювання правовідносин між Білгород-Дністровською міською радою та суб’єктами господарювання;

4. Строки виконання заходів відстеження:

з 17 листопада 2014 року по 17 грудня 2014 року

5. Тип відстеження:

Повторне

6. Методи одержання результатів відстеження: Збір статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- кількість укладених договорів оренди землі, договорів на відшкодування коштів за заподіяні збитки;

- розмір збільшення надходжень від плати за землю за базовий період і аналогічний йому попередній період

Показники надходження до місцевого бюджету платежів за землю були надані міським фінансовим управлінням міської ради; дані про кількість укладених договорів оренди землі – власні, на підставі укладених договорів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №579 від 21.11.2013 року «Про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» створює умови для стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок та задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування міського господарства.

Кількісні показники: динаміка надходжень по платі за землю до місцевого бюджету, аналіз даних про кількість укладених договорів оренди землі.

Таблиця 1

Кошти, отримані від земельного податку, орендної плати за землю, викупу земельних ділянок комунальної власності

За 2013 рік

За період з 01.01.2014 року по 17.12.2014 року

Різниця (+)


8 101 405,49 грн

10 555 542,61 грн

2 454 137,12 грн


Таблиця 2

Укладені та зареєстровані у відповідності до закону договори оренди земельних ділянок

За 2013 рік

За період з 01.01.2014 року по 17.12.2014 року

Різниця (+)


Кількість

Загальна сума оренди (річна)

Кількість

Загальна сума оренди (річна)


14

123234,14

33

325568,54

202334,40 грн

9. Оцінка результатів реалізації регулятивного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих показників повторного відстеження результативності дії регуляторного акта можна зробити висновок про його ефективність та досягнення визначених цілей.

Начальник Управління С.О.Крупп
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік