Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №230 від 07.05.2014 року «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №579 від 21.11.2013 року «Про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»


19.06.2015 08:46 520

  1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №230 від 07.05.2014 року «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №579 від 21.11.2013 року «Про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»

  1. Назва виконавця заходів періодичного відстеження:

Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради

3. Цілі прийняття акту:

Прийняття запропонованого регуляторного акта надало змогу забезпечити:

- залучення до роботи Комісії територіальних громад селищ Затока та Сергіївка, з метою виявлення порушень земельного законодавства в частині використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів

4. Строки виконання заходів відстеження:

з 18 травня 2015 року по 18 червня 2015 року

5. Тип відстеження:

Повторне

6. Методи одержання результатів відстеження: Збір статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- кількість укладених договорів оренди землі, договорів на відшкодування коштів за заподіяні збитки;

- розмір збільшення надходжень від плати за землю за базовий період і аналогічний йому попередній період

Показники надходження до місцевого бюджету платежів за землю та дані про кількість укладених договорів оренди землі – власні, на підставі укладених договорів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №230 від 07.05.2014 року «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №579 від 21.11.2013 року «Про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» створює умови для стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок та задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування місцевих бюджетів.

Кількісні показники: кількість укладених договорів оренди землі та підвищення надходжень до бюджету завдяки цим договорам.

Таблиця 1

Укладені та зареєстровані у відповідності до закону договори оренди земельних ділянок

За період з 01.01.2014 року по 01.06.2014

За період з 01.01.2015 року по 01.06.2015 року

Різниця (+)

Кількість

Загальна сума оренди (річна)

Кількість

Загальна сума оренди (річна)

11

97813,45

19

788229,07

690415,62

 9. Оцінка результатів реалізації регулятивного акта та ступеня досягнення визначених цілей: 

 На підставі отриманих показників повторного відстеження результативності дії регуляторного акта можна зробити висновок про доцільність його прийняття, його ефективність та досягнення визначених цілей, та рішення доцільне залишити без змін.


Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік