Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення Білгород-Дністровської міської ради №732-VI від 27.12.2013 року «Про затвердження положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Білгороді-Дністровському»


23.12.2014 14:07 606

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення Білгород-Дністровської міської ради 732-VI від 27.12.2013 року «Про затвердження положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Білгороді-Дністровському»


  1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення Білгород-Дністровської міської ради №732-VI від 27.12.2013 року «Про затвердження положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Білгороді-Дністровському»

  1. Назва виконавця заходів періодичного відстеження:

Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради

3. Цілі прийняття акту:

Прийняття запропонованого регуляторного акта надало змогу забезпечити:

- запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасне їх виявлення та усунення, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті.

- контролю за станом використання земель та виконанням заходів щодо їх охорони;

- визначення землекористувачів, якими нанесені збитки територіальній громаді внаслідок порушення земельного законодавства

4. Строки виконання заходів відстеження:

з 17 листопада 2014 року по 17 грудня 2014 року

5. Тип відстеження:

Повторне

6. Методи одержання результатів відстеження: Збір статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- кількість обстежених земельних ділянок, виявлених правопорушень, кількість укладених договорів оренди земельних ділянок.

- кількість підготовлених матеріалів на розгляд комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам та землекористувачам внаслідок порушення земельного законодавства.

Показники результативності здійснені на підставі власних досліджень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Рішення Білгород-Дністровської міської ради №732-VI від 27.12.2013 року «Про затвердження положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Білгороді-Дністровському» створює умови для реалізації повноважень міської ради та її виконкому у сфері охорони та раціонального використання земель; запобігання порушенням законодавства у сфері використання і охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Кількісні показники: динаміка надходжень по платі за землю до місцевого бюджету, аналіз даних про кількість укладених договорів.

Таблиця 1

Кошти, отримані від земельного податку, орендної плати за землю, викупу земельних ділянок комунальної власності

За 2013 рік

За період з 01.01.2014 року по 17.12.2014 року

Різниця (+)


8 101 405,49 грн

10 555 542,61 грн

2 454 137,12 грн


Таблиця 2

Укладені та зареєстровані у відповідності до закону договори оренди земельних ділянок

За 2013 рік

За період з 01.01.2014 року по 17.12.2014 року

Різниця (+)


Кількість

Загальна сума оренди (річна)

Кількість

Загальна сума оренди (річна)


14

123234,14

33

325568,54

202334,40 грн

 9. Оцінка результатів реалізації регулятивного акта та ступеня досягнення визначених цілей: 

 На підставі отриманих показників повторного відстеження результативності дії регуляторного акта можна зробити висновок про його ефективність та досягнення визначених цілей.

Начальник Управління С.О. Крупп
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік