Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення Білгород-Дністровської міської ради №969-V від 25.02.2010року «Про затвердження «Положення «Про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Білгорода-Дністровського»


23.12.2014 13:16 651


  1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Білгород-Дністровської міської ради №969-V від 25.02.2010року «Про затвердження «Положення «Про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Білгорода-Дністровського»

2. Назва виконавця заходів періодичного відстеження

Управління містобудування та архітектури Білгород-Дністровської міської ради

3. Цілі прийняття акта

Основною метою  є

- реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;
- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Білгорода-Дністровського;

4.Строк виконання заходів з відстеження

період з 01.11.2014року по 01.12.2014року

5.Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

- опитування забудовниківта юридичних осіб, їх об'єднань;

- підрахунок залучення коштів до цільового фонду.

7. Дані та припущення , на основі яких відстежувалась результативність ,

способи одержаних даних

Відстеження результативності цього  регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної  інформації управління містобудування та архітектури щодо кількості сплати пайових внесків та обсягів надходження пайових внесків до цільового фонду міста

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Даний регуляторний акт визначає процедуру укладання договорів про залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Білгорода-Дністровського, їх облік, контроль за виконанням, а також порядок використання цих коштів.

Витрати:

- збільшення загальних витрат забудовників на будівництво об’єктів не більше ніж на 10% вартості будівництва об’єкта незалежно від його функціонального призначення.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

В результаті проведеного аналізу встановлено, що до цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Білгорода-Дністровського» за зазначений період кошти не надходили.

Відповідно до п.4¹ статті 71 Бюджетного Кодексу України, кошти замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Білгорода-Дністровського направляються до бюджету розвитку м.Білгорода-Дністровського, за період 2014року до бюджету розвитку міста надійшло 310,87тис. грн..

В.о. начальника управління містобудування

та архітектури І.К.Сучков

Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік