Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 10.01.2013 р. №16 «Про встановлення тарифів на використання опор вуличного освітлення»


14.01.2013 06:37 1034

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежувалась:

Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 10.01.2013 р.16 «Про встановлення тарифів на використання опор вуличного освітлення»

2. Найменування виконавця заходів з відстеження:

Управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради, Міський Центр «Благоустрій».

3. Цілі прийняття акта:

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Заходи з відстеження регуляторного акту проводилися протягом лютого 2013 р.

5. Тип відстеження: Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акту відбувалося із застосуванням статистичного методу шляхом аналізу кількості укладених договорів на використання опор вуличного освітлення.

7. Дані, на основі яких здійснювалось відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом проведення аналізу інформації щодо укладення договорів МЦ «Благоустрій» з суб’єктами господарювання на використання опор вуличного освітлення.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо тарифів на використання опор вуличного освітлення. Регуляторний акт розміщений на офіційному веб-порталі м. Білгорода-Дністровського .

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Протягом періоду після прийняття рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 10.01.2013 р.16 «Про встановлення тарифів на використання опор вуличного освітлення», МЦ «Благоустрій» укладено 18 договорів, з них :

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Результати проведеного відстеження дії рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 10.01.2013 р.16 «Про встановлення тарифів на використання опор вуличного освітлення» свідчать, що реалізація даного акту має позитивну динаміку. Прийняте рішення створило умови до стабільного залучення коштів до місцевого бюджету на утримання опор вуличного освітлення.

Т.в.о. начальника УЖКГ О.С. Васильєв

Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік