Звіт про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради “Про встановлення тарифів на розміщення елементів телекомунікаційної мережі у житлових будинках, які знаходяться в утриманні та обслуговуванні КП «ЖЕО-1» м. Білгорода-Дністровського”


09.04.2014 11:20 811

1. Вид та назва проекту регуляторного акта, результативність якого відстежувалась:

«Про встановлення тарифів на розміщення елементів телекомунікаційної мережі у житлових будинках, які знаходяться в утриманні та обслуговуванні КП «ЖЕО-1» м. Білгорода-Дністровського».

2. Найменування виконавця заходів з відстеження:

Управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради, комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання -1».

3. Цілі прийняття акта:

Даним регуляторним актом забезпечуються рівні умови для всіх провайдерів, працюючих на ринку надання телекомунікаційних послуг, збалансованість інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та власника (балансоутримувача) житлових будинків:

- для суб’єктів підприємницької діяльності забезпечується прозорість та доступність структури плати за користування елементами конструкцій житлових будинків;

для власників (балансоутримувача) будинків - відшкодування витрат за використання елементів об’єктів житлового фонду та отримання додаткових коштів для утримання в належному стані конструктивних елементів житлових будинків та інженерних мереж .

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Заходи з відстеження регуляторного акту проводилися протягом березня 2014р (з 01.03 по 31.03.2014 р.).

5. Тип відстеження: Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акту відбувалося із застосуванням соціологічного та статистичного методу.

7. Дані, на основі яких здійснювалось відстеження результативності регуляторного акта

- рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності положень проекту регуляторного акту;

- проведення аналізу інформації щодо рівня надходжень до КП «ЖЕО-1» від провайдерів за договорами.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

1. Проект рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради «Про встановлення тарифів на розміщення елементів телекомунікаційної мережі у житлових будинках, які знаходяться в утриманні та обслуговуванні КП «ЖЕО-1» м. Білгорода-Дністровського», оголошення, аналіз регуляторного впливу були розмішені на офіційному сайті міста в розділі «Регуляторна політика». Також оголошення було надруковано в місцевій газеті «Советское Приднестровье» 30.01.2014 р.

У термін, передбачений для обговорення даного проекту рішення до управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради та КП «ЖЕО-1» зауважень і пропозицій не надходило.

Проект рішення виконкому «Про встановлення тарифів на розміщення елементів телекомунікаційної мережі у житлових будинках, які знаходяться в утриманні та обслуговуванні КП «ЖЕО-1» м. Білгорода-Дністровського», розглядався на засіданні громадської ради при виконавчому комітеті Білгород-Дністровської міської ради 20.03.2014 р. Громадська рада вирішила (рішення №2 від 20.03.2014 р.) рекомендувати виконавчому комітету затвердити проект рішення зі змінами та доповненнями. Всі зміни та доповнення запропоновані громадською радою, прийнято до виконання.

2. Рівень надходжень до КП «ЖЕО-1» від провайдерів за договорами.

Найменування

Кількість точок колективного доступу

всього

Ціна за договорами до прийняття рішення


Сума надходжень

у місяць, до прийняття акту

Планова ціна

Очікувана сума надходжень у місяць, після прийняття акту.

Кількість провайдерів - 4

226

від 13,0 до 55,0 грн за точку

8,599 тис. грн.

77,51 грн. за точку

17,517 тис. грн

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Запровадження цього регуляторного акту забезпечить рівні умови для всіх провайдерів, працюючих на ринку надання телекомунікаційних послуг населенню, прозорість та доступність структури плати за користування елементами конструкцій житлових будинків. Для балансоутримувача забезпечить відшкодування витрат за використання об’єктів житлового фонду та отримання додаткових коштів на утримання в належному стані конструктивних елементів житлових будинків та інженерних мереж.

Начальник Управління ЖКГ міської ради М.Ф. Зініч
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік