ЗВІТ про відстеження результативності регуляторного акта - рішення Білгород – Дністровської міської ради від 17.07.2007р. № 298 – V


02.10.2014 05:54 586

«Правила торгівлі на ринках та торгівельних майданчиках міста Білгорода – Дністровського»
1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Білгород – Дністровської міської ради від 17.07.2007р. № 298 – V «Про затвердження «Правил торгівлі на ринках та торгівельних майданчиках міста Білгорода – Дністровського»
2. Назва виконавця заходів періодичного відстеження:
Управління економічного розвитку Білгород – Дністровської міської ради
3. Цілі прийняття акта:
Дане рішення прийняте на виконання змін до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, державної податкової адміністрації України, державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 «Про затвердження правил торгівлі на ринках» з метою упорядкування діяльності ринків та торговельних майданчиків міста.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
з 01 вересня по 30 вересня 2014 року
5. Тип відстеження:
Періодичний
6. Методи одержання результатів відстеження:
використання даних структур виконавчого комітету Білгород – Дністровської міської ради;
опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з організації роботи на ринках та торговельних майданчиках міста;
опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність на території ринків та торговельних майданчиках міста.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
перевірка дотримання правил торгівлі на ринках та торгівельних майданчиках міста Білгорода-Дністровського;
опитування споживачів щодо покращення діяльності ринків та торгівельних майданчиків;
аналіз звернень громадян, які надходять для розгляду в управління економічного розвитку.
8. Якісні значення показників результативності акта:
В затверджених Правилах дано визначення торгового місця, конкретизовані умови бронювання торгового місця, передбачена можливість розірвання договорів між адміністрацією ринка та підприємцями.
Також передбачена персональна відповідальність підприємців за використовування особистих засобів вимірювальної техніки, інвентарю, спецодягу, які не відповідають вимогам діючих норм та правил. Визначені умови обов’язкового інформування адміністрації ринку підприємцями про можливу відсутність заняття заброньованого торгового місця на період більш 10 днів.
Дотримання Правил торгівлі підприємцями на ринках та торгівельних майданчиках.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Результати проведеного відстеження рішення Білгород – Дністровської міської ради від 17.07.2007р. № 298 – V «Про затвердження «Правил торгівлі на ринках та торгівельних майданчиках міста Білгорода – Дністровського» свідчать про позитивний вплив дії чинного документа на розвиток малого підприємства у цьому напрямку в цілому.
Дія даного рішення сприяли більш ефективному формуванню відносин між адміністрацією ринка та підприємцями (або виробниками сільськогосподарської продукції).
Начальник управління економічного розвитку Ж.М. Кудрис
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік