Інформація про діяльність Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я з 7 по 11 червня


14.06.2021 11:14 21

Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради постійно здійснює функції розпорядника коштів, що надходять з різних джерел фінансування. За період з 07.06.2021р. по 11.06.2021 року перераховані кошти на загальну суму - 919 988,74 грн.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ - 877 044,13 грн. в т. ч.

Компенсаційні виплати громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС — 49 764,40 грн.

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі - 827 279,73 грн.

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ- 43113,03 грн. в т.ч.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 43113,03 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 11.06.2021 р. відсутня.

За звітній період відділом виплати допомог прийнято 37 заяв на призначення 41 види державних допомог. Призначено 41 державна допомога та 5 одержувачам державних допомог проведені перерахунки в межах призначення терміну. Також проведено компенсаційну виплату відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» та від 23.09.2020 № 859 “Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» - 91 особам на суму 43113,03 грн. та виплату всіх видів державних соціальних допомог 3043 отримувачам на суму 6021796,93 грн.

Відділом виплати субсидій прийнято 121 нова заява на призначення житлових субсидій. Проведено виплати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за травень 2021 року на банківські установи 352 домогосподарствам на суму 316703,9 грн та через виплатні об'єкти АТ «Укрпошта» 50 домогосподарствам на суму 45054,14 грн.

Відділом обслуговування та персоніфікованого обліку пільгового контингенту проводилась робота по наповненню бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги щодо актуалізації даних та внесення інформації для подальшої впровадження монетизованої системи відшкодування пільг (готівкова форма).

Спеціалістами служби у справах дітей департаменту спільно з фахівцями міського центру соціальних служб, працівників органів внутрішніх справ проводилась профілактична робота з дітьми та сім'ями щодо яких надійшла інформація від суб’єктів взаємодії. З метою захисту прав та законних інтересів дітей спеціалісти служби у справах дітей взяли участь у 3 судових засіданнях в Білгород-Дністровському міськрайонному суді щодо позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дитини, участь у вихованні дитини одним із батьків, захисту житлових та майнових прав дітей. 08.06.2021 року проведено роботу по негайному вилученню та влаштуванню 3 малолітніх дітей, залишених без батьківського піклування, в КНП «Білгород-Дністровський центр медико-санітарної допомоги» з подальшим влаштуванням дітей до центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації та дитячого державного закладу.

Відділом соціальних інспекторів протягом тижня перевірено 36 особових справ на достовірність даних, зроблено 71 інформаційних витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єктів, а також зроблено 71 запит до Головного сервісного центру МВС про наявність/відсутність транспортних засобів у громадян-отримувачів субсидій та державних соціальних допомог. Проведено 8 обстежень матеріально-побутових умов мешкання громадян, що звернулися за призначенням всіх видів державних соціальних допомог та субсидій-з метою підтвердження окремого мешкання зареєстрованих осіб, фактичної кількості мешканців, та для підтвердження права на державні соціальні допомоги, за результатами складено відповідні акти

За звітний період Департаментом опрацьовано 249 документи, з яких: звернень громадян - 5, звернень громадян на Урядову гарячу лінію 3, документів загального листування від установ та організації – 130, вихідних документів зареєстровано 111.
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік