На що потрібно звернути увагу при реалізації насіння та садивного матеріалу?


30.07.2020 12:05 173

Здійснюючи діяльність з реалізації (продажу) насіння або садивного матеріалу варто знати наступне:

Згідно до ст. 12 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» реалізовувати насіння та садивний матеріал мають право:

- фізичні особи - підприємці та юридичні особи, за умови їх включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, а також у випадках, передбачених цим Законом.

- фізичні особи - підприємці та юридичні особи, не включені до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, лише за умови наявності Сертифікатів на насіння та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Згідно до ст. 13 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» суб’єкти насінництва та розсадництва зобов’язані вести щодо кожного сорту насінницьку документацію за встановленими формами і зберігати її протягом трьох років.

Згідно до ст. 15 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо:

- насіння та/або садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України;

- насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

- садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

Сертифікати, що засвідчують сортові і посівні якості насіння та сортові і товарні якості садивного матеріалу, видаються після проведення сертифікації в органах з оцінки відповідності, які уповноважені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

Згідно до ст. 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» кожна партія насіння та садивного матеріалу, призначена для реалізації повинна супроводжуватись:

- Сертифікатом, що засвідчує його сортові якості;

- Сертифікатом, що засвідчує його посівні якості.

Садивний матеріал – Сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його товарні якості

Крім того, відповідно до п. 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння або садивний матеріал» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97, кожна партія насіння та садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися:

- «Атестатом на насіння» - оригінальне (добазове) та елітне - (базове) насіння;

- «Свідоцтвом на насіння» - насіння репродукцій (сертифіковане);

- «Свідоцтвом на гібридне насіння» - насіння першого покоління гібридів.

У разі перепродажу посередник (перекупник) виписує нові супровідні документи про якість насіння (під свою відповідальність), а саме: «Атестат на насіння», «Свідоцтво на насіння» та «Свідоцтво на гібридне насіння».

Реалізація насіння або садивного матеріалу, без супровідних документів про їх походження та якість, забороняється законодавством України.

Згідно до ст. 21 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» насіння, що вводиться в обіг, обов’язково маркується і пакується. Етикетки повинні відповідати формі передбаченій Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.17 р № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки». Обов’язковому пакуванню та маркуванню підлягають усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації. Партії сертифікованого насіння нижчих генерацій, які призначені для реалізації, допускається зберігати без пакування (у засіках, буртах), але з обов’язковим маркуванням. Етикетка повинна містити усю необхідну інформацію про партію насіння. Інформація зазначена в супровідних документах повинна відповідати інформації нанесеній на етикетки.

Згідно до ст. 22 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»:

- суб’єкт насінництва та розсадництва гарантує відповідність сортових та посівних якостей насіння, про що зазначається у Сертифікатах;

- на придбане насіння гарантії діють протягом строку, визначеного в сертифікаті;

- у разі порушення гарантій суб’єкт насінництва та розсадництва несе відповідальність згідно з законом.

Чинність Сертифікатів, що супроводжують насіння та садивний матеріал можна перевірити шляхом пошуку їх у Реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Згідно до ст.28 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно із законом.

Висловлена позиція носить лише роз’яснювальний, інформаційний характер та не містить нових правових норм.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Козаченко А.О.
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік