Інформація про умови та строки проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2019-2020 роках


26.06.2019 12:24 598

1. Адреса ділянки - м. Білгород-Дністровський, вул. Миколаївська,45-г

Площа ділянки (га) - 0,0260

Цільове призначення земельної ділянки - для обслуговування торгово-складського приміщення

Мета проведення незалежної оцінки - викуп

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки (грн.) - 291728,11.

2. Адреса ділянки - м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська,131-б

Площа ділянки (га) - 0,0161

Цільове призначення земельної ділянки - для обслуговування будівлі магазину

Мета проведення незалежної оцінки - викуп

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки (грн.) - 93246,37.

До участі в конкурсі можуть бути допущені:

- суб’єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт, отриману відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності ”.

Конкурсну документацію претенденти подають до Білгород-Дністровської міської ради на ім’я міського голови (до загального відділу).Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, які подаються на конкурс належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;

- копії установчих документів претендента;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звітів про оцінку земельних ділянок;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки земельних ділянок та підписання звітів про оцінку земельних ділянок, завірені їхніми особистими підписами;

- копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, видана центральним органом виконавчої влади з питань землеоціночних ресурсів;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаюся ним, з незалежної оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок тощо). Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, якщо він не зазначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати на ім’я міського голови не пізніше ніж за десять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу, за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська,56, каб. №210. Конкурс відбудеться 23 липня 2019 року об 11.00 за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська,56, каб. №103. Тел. для довідок: 3-52-58.
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік