Інформація про умови та строки проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення та виконання робіт із землеустрою


12.12.2019 08:37 252

Білгород-Дністровська міська рада (Організатор земельних торгів), відповідно до ст. 122, 135, 136 Земельного кодексу України, оголошує конкурс з відбору виконавця земельних торгів:

Мета проведення робіт:  проведення  земельних  торгів з продажу  права  оренди  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення та виконання робі із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність територіальної громади м. Білгород-Дністровський.

Дані про земельну  ділянку: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 11-б. Орієнтовна площа земельної ділянки, га: 0,0804 га. Цільове призначення: для розміщення об’єктів складського призначення різного профілю (функціональне  використання).

Умови відбору виконавця земельних торгів та виконання робі із землеустрою:

- Виконавець забезпечує підготовку лоту (виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність територіальної громади м. Білгород-Дністровський) та проведення земельних торгів, за власний рахунок, з подальшим відшкодуванням йому витрат на підготовку лоту (виконання робіт із землеустрою) та витрат на проведення земельних торгів, переможцем торгів у відповідності до пункту п’ятого статті 135 Земельного кодексу України;

- Винагорода за проведення земельних торгів встановлюється у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот, відповідності до абзацу 2 частини 6 статті 135 Земельного кодексу України;

- Винагорода за виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність територіальної громади м. Білгород-Дністровський визначається конкурсною комісією, та буде складатися з найменшої цінової пропозиції учасників конкурсу.

- Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з продажу права оренди земель несільськогосподарського призначення, а також копії документів що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;

- Переможець конкурсу забезпечує надання послуг з проведення земельних торгів у відповідності до статей 137- 139 Земельного кодексу України. Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Перелік підтвердних документів, які подаються з метою відбору та визначення виконавців:

- пропозиція на участь у відборі виконавця земельних торгів в довільній формі, яка повинна містити відомості про претендента, поштова адреса, контактна особа, телефон, згода щодо виконання умов відбору, пропозиції;

- заява про учать у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою встановленого зразка (Додаток 2);

- проект договору на виконання робіт з проведення земельних торів та виконання робіт із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність територіальної громади м. Білгород-Дністровський, який буде укладено у випадку визначення претендента переможцем конкурсу;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

- згода на обробку персональних даних – для фізичних осіб-підприємців-претендентів;

- інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати (документальним підтвердженням є копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів);

- копії документів що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством України до виконавців робіт із землеустрою, письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);

- проект завдання на виконання робіт, у якому зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт із землеустрою;

3. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

- Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з визначення виконавця земельних торгів та виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкта.

- У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості видатків на організацію та проведення земельних торгів та вартості робіт із землеустрою.

- Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Місце та орієнований строк проведення земельних торгів: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56 (сесійна зала міської ради), земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення про проведення земельних торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Строк подання документації: до «13» січня 2020 року, включно.

Конкурсну документацію слід подавати на ім’я міського голови не пізніше ніж за десять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу з відбору (включно), за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, каб. № 210, 67770. Тел. для довідок 3-52-58, 3-52-52.

Строк проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок 24 січня 2020 року о 10-00 годині за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, каб. № 103. Тел. для довідок 3-52-58, 3-52-52.

Додаток 1

до умов та строків

проведення конкурсу

ВІДОМОСТІ про земельну ділянку

1. Виконувана робота (завдання): розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність територіальної громади м. Білгород-Дністровський, розташованої за адресою: Одеська обл. м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 11-б.

2. Підстава для виконання землевпорядних робіт:

- рішення Білгород-Дністровської міської ради № 721-VII від 29.11.2018 року «Про затвердження попереднього переліку земельних ділянок, права оренди яких виставляється на торги окремими лотами у 2019-2020 роках, та про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону в місті Білгороді-Дністровському».

- рішення № 952-VII від 27.06.2019 року «Про внесення змін до рішення Білгород-Дністровської міської ради від 29.11.2018 р. № 721-VII «Про затвердження попереднього переліку земельних ділянок, права оренди яких виставляється на торги окремими лотами у 2019-2020 роках, та про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону в місті Білгороді-Дністровському».

3. Документи, що підтверджують права на користування земельною ділянкою: ст. 83 Земельного кодексу України.

4. Форма власності: комунальна власність територіальної громади міста Білгород-Дністровський.

5. Цільове призначення: відповідно до Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від 23.07.2010 р. секція J: землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони та іншого призначення, вид використання: для розміщення об’єктів складського призначення різного профілю.

6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний регламент її поліпшення: відповідно до п. 5 відомостей про земельну ділянку.

7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою: продаж права оренди на земельних торгах окремими лотами.

8. Розмір земельної ділянки гектарів (кв. метрів): орієнтовний розмір 0,0804 га.

9. Наявні обмеження: не визначено;

10. Земельні сервітути (зокрема об'єктів цивільної оборони тощо): не виявлено.

11. Об'єкт, розташований на земельній ділянці: земельна ділянка вільна від забудови.

12. Інші матеріали (за наявності) ____________________________

Заява 2019-12-12 08:37Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік