25 жовтня 2020 р. пройшли місцеві вибори, у зв’язу з чим виникают деякі питання із застосування трудового законодавства


13.01.2021 16:18 949

Ось одне з запитань, що надійшло по телефону

ЗАПИТАННЯ Мене обрано депутатом місцевої ради та на вибірну посаду в цій раді. Чи зможу повернутися на попереднє місце роботи після завершення повноважень

ВІДПОВІДЬ Дійсно, працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в органах місцевого самоврядування передбачена гарантія працевлаштування на попередню роботу.

Розглянємо механізм реаліції цієї гарантії.

У разі обрання працівника депутатом місцевої ради на вибірну посаду - він зобов’язаний звільнитися з колишнього місця роботи.

Згідно із ч.2 ст.6 Закону України від 11.07.2002 р. № 93 «Про статус депутатів місцевих рад» (далі - Закон про статус депутатів) депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

У разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства (ст. 33 Закону про статус депутатів).

Одночасно з вимогою припинення трудового договору чинним законодавством встановлено певні гарантії депутатам місцевих рад, обраним на вибірні посади в органах місцевого самоврядування, одна з яких - надання після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередньої роботи (посади).

Ось як це сформульовано у ст. 118 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП): «Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації».

Аналогічне положення зафіксовано в абз. 1 ч. 2 ст. 33 Закону про статус депутатів: «Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації».

Таким чином, депутатам, обраним на виборну посаду, після закінчення терміну повноважень гарантується працевлаштування.

Це може бути:

- попередня робота (посада). Адже відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 33 Закону про статус депутатів з працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, обраний на виборну посаду в раді, укладається строковий трудовий договір. Цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніше як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради;

- інша рівноцінна робота (посада) в тій же організації. У період перебування особи на виборній посаді в організації, де вона працювала, можуть відбутися структурні зміни, реорганізація юридичної особи тощо, яки призвели до скорочення займаної ним раніше посади. У такій ситуації роботодавець при поверненні працівника може надати йому тільки рівноцінну роботу (посаду) (ч. 2 ст. 33 Закону про статус депутатів);

інша рівноцінна робота (посада) на іншому підприємстві, в установі,

організації (за згодою депутата) (ч. 2 ст. 33 Закону про статус депутатів).

Старший інспектор ГУ Державної служби

України з питань праці в Одеській області І.Б.Сорокін

0973741562

04840-62552
Білгород-Дністровська міська рада, 2024 рік