Зміни до визначення права на відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»


04.11.2020 10:59 291

Постановою Кабінету Міністрів України № 897 від 30.09.2020 року (яка набула чинності 02.10.2020 року) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року, якою затверджено «Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Відтепер, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року (зі змінами) право на відшкодування послуги муніципальної няні мають батьки дитини, за умови зайнятості кожного з них, за винятком тих, хто доглядає за дитиною з інвалідністю чи за дитиною хворою на тяжкі захворювання, а також, коли один або обидва батьки не зайняті, але є особами з інвалідністю І або ІІ групи, що підтверджено медичним висновком (для дітей з інвалідністю), довідкою МСЕК (для осіб з інвалідністю І чи ІІ групи) чи довідкою ЛКК (для тяжко хворих дітей).

Муніципальна няня – фізична особа-підприємець може доглядати одночасно не більше, ніж за трьома дітьми.

З урахуванням внесених змін, для отримання такого відшкодування одному з батьків дитини необхідно подавати такі документи:

• заяву, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

• заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня з реквізитами особового рахунку банківської установи міста;

• копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею, де має бути чітко зазначено:

– назва послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів;

– інформація про дітей, за якими буде догляд;

– строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати та відповідальність сторін;

–місце фактичного проживання отримувача послуги;

– місце фактичного проживання муніципальної няні та повна інформація про особу, яка буде здійснювати догляд (персональні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації);

• копію паспорта отримувача компенсації послуги з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

• документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

У разі потреби додатково подаються:

• копія довідки МСЕК особи з інвалідністю;

• копія медичного висновку ЛКК (для дітей з інвалідністю);

• довідка про захворювання дитини на тяжке захворювання.

Для громадян, кому така компенсація була призначена, необхідно терміново підтвердити своє право на отримання компенсації муніципальна няня шляхом подання додатково документів, які передбачені у Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» зі змінами, безпосередньо до Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради за адресою: провул. Офіцерський, 8, телефон: 2-25-95.
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік