Рекомендований покроковий порядок дій керівника закладу охорони здоров’я у разі інфікування COVID-19 медичних та інших працівників


20.07.2020 11:48 985

Рекомендований покроковий порядок дій керівника закладу охорони здоров’я у разі інфікування COVID-19 медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19

При зверненні медичного працівника з симптомами захворювання на COVID-19 до свого сімейного лікаря, він повинен надати йому направлення до вірусологічної лабораторії на підтвердження  захворювання методом полімеразної ланцюгової реакції (ПРЛ).

У разі отримання позитивного результату лабораторного дослідження, інфікований медичний працівник подає висновок (протокол випробувань) закладу охорони здоров’я, сімейний лікар якого направив працівника на дослідження до лабораторії.

Згідно з п.6 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337 (далі – Порядок №337), заклад охорони здоров’я, отримавши протокол випробувань з позитивним висновком, повинен протягом доби скласти і передати на паперовому носії екстрене повідомлення  згідно з додатком 1: підприємству, де працює потерпіла особа (в даному випадку медичному закладу), ГУ Держпраці в Одеській області, робочому органу ВД Фонду – Білгород-Дністровському відділенню УВД ФССУ в Одеській області.

Після отримання екстреного повідомлення роботодавець (в даному випадку керівник закладу охорони здоров’я, де працює потерпіла особа) організовує проведення епідеміологічного розслідування цього випадку інфікування з залученням лікаря-епідеміолога або шляхом звернення до відповідного медичного закладу.

З врахуванням зазначеного у ст.36 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», матеріали епідеміологічного розслідування в обов’язковому порядку мають містити таку інформацію: джерела інфікування працівника, причини що призвели до його захворювання, осіб, дія або бездіяльність яких призвели до інфікування, заходи із запобігання подальшому інфікуванню, висновки.

Матеріали епідеміологічного розслідування з інформацію, що потерпіла особа дійсно виконувала  свої  професійні обов’язки і надавала медичну допомогу хворому на COVID-19, після їх отримання надаються лікарю-інфекціоністу та профпатологу, які встановлюють діагноз з урахуванням цих матеріалів.

При встановленні лікарем-інфекціоністом та профпатологом діагнозу «Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2», роботодавець повинен відповідно до п.8 Порядку №337 скласти повідомлення про НВ/ГПЗ (отруєння) згідно з додатком 2 і направити його не пізніше наступного робочого дня до: ГУ Держпраці в Одеській області, робочому органу ВД Фонду за місцем настання випадку та іншим.

Після цього, згідно з п.12 Порядку №337 роботодавець (в даному випадку керівник  закладу охорони здоров’я, де працює потерпіла особа) для розслідування даного гострого профзахворювання утворює наказом комісію не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про гостре професійне захворювання.

Згідно з п.30 Порядку №337 розслідування проводиться протягом 5 робочих днів з дня  утворення комісії, з використанням матеріалів епідеміологічного розслідування.

За результатами розслідування складається акт за формою Н-1/П або Н-1/НП, який після підписання членами комісії надається на затвердження роботодавцю.

Акт за формою Н-1/П є підставою для звернення потерпілою особою (медпрацівником) до робочого органу ВД Фонду для отримання страхових виплат.

Для отримання консультації з зазначених питань телефонуйте до працівників Білгород-Дністровського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області (вул. Михайлівська,41-а, тел. +38(04849)6-07-02, e-mail: bdni.od@fssu.gov.ua). Ми завжди готові допомогти!
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік