Промисловість міста Білгорода-Дністровського


Загальна кількість підприємств складає 547, що складає 2,1 % у загальнообласних підсумках, з них промисловий комплекс міста представляють 15 підприємств.

Промисловість міста представлена машинобудуванням, текстильним виробництвом та виробництвом одягу, харчових продуктів, гумових і пластмасових виробів, та іншими видами промислової діяльності.

У січні–вересні 2020р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 452,6 млн.грн (1,1% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області). Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив 8092,2 грн.

У січні–вересні 2020р. підприємствами міста, що працювали за будівельними контрактами, вироблено будівельної продукції на суму 10 027 тис.грн, що становило 0,1% до загального обсягу по області. Порівнюючи з прогнозним показником на 2020 рік 10,3млн грн. можна дійти висновку, що заплановані параметри з великою ймовірністю будуть осягнуті. На будівництві будівель виконано робіт на 8257 тис.грн, частка яких у загальному обсязі будівництва по району становила 82,3%, з них житлові та нежитлові будівлі – 3729 тис.грн та 4528 тис.грн, відповідно. На будівництві інженерних споруд виконано робіт на 1770 тис.грн і їх частка у загальному обсязі становила 17,7%.

Обсяг автомобільних вантажних перевезень.

У січні–вересні 2020р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 72,0 тис.т вантажі, що у 1,8 раза більше, ніж у січні–вересні 2019р. Вантажообіг збільшився у 2,8 раза і склав 49,9 млн.ткм.

На кінець 2019р. послуги з надавали 6 підприємств, пасажирські маршрутні перевезення виконували 2 підприємства. З перевезених у минулому році 57,0 тис.ткм вантажів у міжнародному сполученні перевезено 14,8 тис.т (26,0%).

Основними бюджетоформуючими підприємствами міста є ТОВ «Белста», ПАТ «Гемопласт», ТОВ «Оріон», ТОВ «Винокурня Аккермана».

Найбільшу питому вагу в обсягах виробництва займає харчова галузь – 77,3%, потім машинобудівна – 18,0%.

У загальній кількості підприємств працює 7231 чоловік.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника в Одеській області у ІІ кварталі 2020 року становить 9796 грн, в місті – 6966 грн, що становить 71,1 % середнього рівня по регіону і 99,6% відносно ІІ кварталу 2019 року. За показниками діяльності підприємств міста (в тому числі бюджетної сфери) середньомісячна заробітна плата на 1 жовтня 2020 року в місті становить 6846 грн.
Білгород-Дністровська міська рада, 2022 рік