Про прийом на навчання до Національної академії статистики, обліку та аудиту на 2019/20 н. рік


18.04.2019 11:00 3449

З метою забезпечення сприятливих умов реалізації права громадян України на здобуття вищої освіти, відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, Головне управління статистики в Одеській області просить Вас сприяти розповсюдженню інформації щодо набору на навчання в Національну академію статистики, обліку та аудиту (НАСОА) та довести до відома керівництва шкіл, районних (міських) управлінь (відділів) освіти та випускників 11-х класів, які знаходяться на території Вашої юрисдикції шляхом проведення зустрічей та проведення індивідуальних бесід.

НАСОА є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який існує майже 30 років. НАСОА готує висококваліфікованих фахівців для багатьох державних установ і організацій, крім того випускники Академії все активніше запрошуються до роботи до різноманітних підприємств та організацій підприємницького сектору. Цей державний заклад є потужною базою для задоволення потреби в висококваліфікованих кадрах, що в свою чергу може забезпечити зайнятість його випускників.

У 2019 році НАСОА здійснюватиме набір на 2019/20 навчальний рік на денну та заочну форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальностями «Економіка» (спеціалізації «Економічна кібернетика», «Прикладна статистика та аналітика»), «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування»), «Фінанси, банківська справа і страхування» та «Менеджмент» (спеціалізація «Міжнародний менеджмент»).

Неабияке значення для абітурієнтів з регіонів України має ціна навчання, яка в НАСОА є досить помірною і стабільно залишається вигідною при виборі між столичними ВНЗ економічного профілю. Академія має гуртожиток для забезпечення проживання студентів з інших міст. При академії також діють безкоштовні підготовчі курси, випускники яких мають преференції при зарахуванні на навчання (за інших рівних умов).

Інформація про спеціальності та спеціалізації, форми та вартість навчання, терміни подачі документів розміщена на сайті НАСОА www.nasoa.edu.ua. Інформаційні матеріали можна отримати в академії.

Контактні телефони в НАСОА:

Черушева Г. Б. (зав. відділу профорієнтаційної роботи) − (044) 484-47-73;

Музиченко М. В. (зав. приймальної комісії) − (044) 484-47-78.
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік