Підсумки соціально-економічного становища міста Білгорода-Дністровського у січні-липні 2019 року1


16.09.2019 06:27 3225

За даними Головного управління статистики в Одеській області у результаті загального скорочення у січні–червні 2019р. кількість населення міськради зменшилась на 239 осіб і, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 55852 особи.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІІ кварталі 2019р. становила 10529 осіб, що на 10,0% менше, ніж у ІІ кварталі 2018р.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по місту у ІІ кварталі 2019р. становила 6992 грн, що на 13,6% більше, ніж у ІІ кварталі 2018р.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 липня 2019р. відсутня.

У січні–червні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1841 домогосподарству. Загальна сума призначених субсидій становила 529,1 тис.грн.

Крім того, у січні–червні 2019р. 509 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 1982,3 тис.грн.

У січні–червні 2019р. населенню міста нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 65,0 млн.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 63,7 млн.грн (98,0% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець червня 2019р. становила 40,4 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІІ кварталі 2019р. становив 154,6 млн.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 45,4 млн.грн.

У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 108,4 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,3% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 1956,5 грн.

На 1 серпня 2019р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 117,7 тис.ц зерна. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано зернових та зернобобових культур 24,3 ц.

У січні–червні 2019р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 457,4 млн.грн, що становить 1,5% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 8144,2 грн.

У січні–липні 2019р. підприємствами вироблено будівельної роботи на суму 5518 тис.грн.

У січні–червні 2019р. загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель (нове будівництво) становила 2267 м2, що на 40,6% менше, ніж у січні–червні 2018р.

У січні–липні 2019р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 30,9 тис.т вантажів, що на 27,4% більше, ніж у січні–липні 2018р. Вантажооборот збільшився на 2,3% і становив 13,2 млн.ткм.

У січні–червні 2019р. обсяг експорту товарів становив 7264,5 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 10993,4 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами негативне у розмірі 3728,9 тис.дол. США.

У січні–червні 2019р. обсяг експорту послуг становив 1656,2 тис.дол. США, обсяг імпорту послуг – 651,2 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами позитивне у розмірі 1005,0 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку міста на 1 липня 2019р. становив 3042,2 тис.дол. США.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Начальник Р.Черненко
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік