Підсумки соціально-економічного становища міста Білгорода-Дністровського у січні 2019 року1


29.03.2019 12:07 3285

За даними Головного управління статистики в Одеській області у результаті загального скорочення у 2018р. кількість населення міськради зменшилась на 150 осіб і, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 56091 особу.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІV кварталі 2018р. становила 11670 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по місту у ІV кварталі 2018р. становила 6910 грн, що на 19,7% менше, ніж нараховано середньообліковому штатному працівнику в середньому по області. У порівнянні з ІV кварталом 2017р. заробітна плата збільшилась на 10,9%.

У 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2494 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 792,6 тис.грн.

Крім того, у 2018р. 826 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 2837,8 тис.грн.

У 2018р. населенню міста нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 105,9 млн.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 99,2 млн.грн (93,7% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець грудня 2018р. становила 39,1 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІV кварталі 2018р. становив 201,4 млн.грн, обсяг послуг, реалізованих населенню – 32,9 млн.грн.

У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 166,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,8% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 2987,1 грн.

У 2018р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 1056,6 млн.грн, що становить 1,8% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 18662,8 грн.

У 2018р. загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель становила 7229 м2, що у 4,5 раза більше, ніж у 2017р.

У січні 2019р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 2,8 тис.т вантажів, що на 40,5% менше, ніж у січні 2018р. Вантажооборот зменшився на 19,3% і становив 1900,8 тис.ткм.

У 2018р. обсяг експорту товарів становив 17314,0 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 22570,4 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами негативне у розмірі 5256,4 тис.дол. США.

У 2018р. обсяг експорту послуг становив 3139,9 тис.дол. США, обсяг імпорту послуг – 304,4 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами позитивне у розмірі 2835,5 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку міста, на 31 грудня 2018р., за попередніми даними, становив 3379,9 тис.дол. США, що на 15,9% більше, ніж на початок року.

__________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Начальник Р.Черненко
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік