Оплата листків непрацездатності застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

15-10-2019 11:28 219
категорія: Фонд соцстраха


Права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на компенсації та пільги закріплені в  Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796 – XII (далі – Закон № 796).

Матеріальне забезпечення, яке виплачується на пільгових умовах, передбачене частиною першою статті 24 та частиною першою статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 – XIV (далі – Закон № 1105), пунктом 16 частини першої статті 20 та пунктом 2 частини першої статті 30 Закону № 796.

Згідно з частиною першою статті 24 Закону № 1105  допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи додають  копію  посвідчення, яке підтверджує право на пільгу (частина 2 статті 31 Закону № 1105).

Слід зазначити,  що  у разі замовлення коштів на матеріальне забезпечення осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС, сума, на яку збільшено розмір допомоги, починаючи з шостого дня тимчасової  непрацездатності, у зв’язку із застосуванням пільги по страховому стажу у вигляді компенсації 100 % заробітної плати для осіб, які мають страховий стаж менше 8 років, має бути відображена на зворотному боці заяви-розрахунку та в додатку 1.1 (колонка 18), як і кількість днів, оплачених з пільгою за рахунок коштів Фонду (колонка 17), а також обов’язково заповнюється колонка 19, в якій зазначається серія та номер (або номер) посвідчення.

Згідно із пунктом 22 частини 1 статті 20 та пунктом 1 частини 1 статті  21 Закону № 796 особи, віднесені до категорії 1 та 2 громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на додаткові відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів. Ці відпустки не підлягають перенесенню на інший період або продовженню у разі тимчасової непрацездатності працівника оскільки не віднесені Законом України «Про відпустки» до щорічних додаткових відпусток.  А також, в разі тимчасової непрацездатності не діляться на частини так як  є гарантованою державною пільгою і належать до інших видів відпусток, установлених законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором (частина 2 статті 4 Закону України «Про відпустки»). Оскільки допомога по тимчасовій непрацездатності є компенсацією втраченої заробітної плати та подвійної оплати за один і той же період чинним законодавством не передбачено, то допомога по тимчасовій непрацездатності за період пільгової Чорнобильської відпустки, не призначається. У разі якщо тимчасова непрацездатність працівника розпочалась до додаткової  Чорнобильської відпустки та триває під час даної відпустки або продовжується  після її закінчення, то оплаті підлягають календарні дні, пропущені у зв’язку із хворобою до початку даної відпустки або після її закінчення.

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, визнаною постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров’я, в якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку (пункт 2 частини 1 статті 30 Закону № 796). Слід нагадати, що відповідно до пункту 3.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 року № 455, для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування (далі – Наказ № 455).

При заповненні додатку 1.1 до заяви-розрахунку в колонці 17 заповнюється загальна кількість днів догляду, а в колонці 18 заповнюється сума, яка вираховується як різниця між всією фактично нарахованою допомогою за всі дні догляду у вигляді 100 % компенсації заробітної плати та сумою допомоги, нарахованою за перші 14 днів догляду з урахуванням стажу застрахованої особи (50, 60, 70 %). При цьому, кількість днів, зазначених у колонках 14 і 17, повинна збігатися.

У разі, якщо у особи, яка здійснює догляд за хворою дитиною віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, загальний страховий стаж більше 8 років, то в колонці 17 проставляються кількість днів догляду, що перевищують 14, а в колонці 18 – повна сума допомоги за дні, що перевищують 14.

Пунктом 4 статті 20 Закону № 796 передбачено, що чорнобильці 1категорії мають право на позачергове щорічне безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками. Згідно пункту 16 статті 20 даного Закону чорнобильці 1 категорії мають право на отримання листка непрацездатності на весь період лікування в санаторіях та у спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди і назад з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку. Листок непрацездатності, виданий чорнобильцю 1 категорії на весь період лікування в санаторії з урахуванням часу проїзду туди і назад, оплачується з першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування. В такому листку непрацездатності в графі “Причина непрацездатності” підкреслюється “cанаторно-курортне лікування - 7”, у графі “Режим” вказується “cанаторний”.

В додатку 1.1 до заяви-розрахунку в колонці 17 заповнюється загальна кількість днів санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди й назад (кількість днів, зазначених у колонках 13, 14 і 17, повинна збігатися), а в колонці 18 заповнюється вся сума допомоги (сума допомоги, зазначена у колонках 15, 16 і 18, повинна збігатися).

Згідно із частиною першою статті 25 Закону № 1105 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Жінкам,  віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів).

Пунктом 6.3. Наказу № 455 передбачено, що жінкам, які належать до  1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок аварії на  ЧАЕС, видається листок непрацездатності  у зв’язку з вагітністю та пологами з 27 тижнів вагітності на 180 календарних днів. У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, листок непрацездатності на 14 календарних днів даній категорії жінок не видається (пункт 6.2. Наказу № 455).

При заповненні  додатку 1.1  в колонках 17 та 18 потрібно відобразити різницю в кількості днів та суми допомоги (нарахованої за ці додаткові дні) між декретною відпусткою, наданою на загальних підставах, і декретною відпусткою, наданою на пільгових умовах, жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1-3 категорій (180 днів – 126 днів = 54 дні та суму допомоги за 54 дні).
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 04849 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 04849 2-24-44

Контактний центр:
(цілодобово)
тел. 04848 3-33-33
тел. 067-333-06-23