Впродовж січня-грудня 2019 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 2227 безробітних, що на 262 безробітних більше ніж у 2018 році. Серед загальної чисельності безробітних – 68,2% складали жінки (1518),  28,0 % (623) - молодь до 35 років, 48,6% (1082) – мешканці сільської місцевості. Перебувало 121 безробітний з числа вивільнених громадян.

Найбільша частка безробітних спостерігається серед людей з вищою освітою - 42,0%, загальну середню освіту мають 38,7% безробітних, 19,4 % - професійно-технічну освіту.

Станом на 01.01.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 987 безробітних, що на 227 безробітних більше ніж станом на 01.01.2019.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних 666 осіб - жінки, 260– молодь у віці до 35 років, 184 особи мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 533 особи проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець грудня 2019 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 90 безробітних,

Професіонали – 74,

Фахівці – 112,

Технічні службовці – 70,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 285,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 12

Кваліфіковані робітники з інструментом – 56,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 134,

Найпростіші професії та особи без професії - 154

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 1767 вакансію (що на 23 вакансії більше ніж у 2018 році), які подали  315  роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 26,4 % (468) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої – у 71,6% (1265), більше середньої заробітної плати – у 2% (34) вакансій; 44 вакансії подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5578,0 грн. (що на 214,0 грн. більше ніж у грудні 2018р), а середня тривалість укомплектування склала 9 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 1093 вакансій (що на 31 вакансію більше ніж у 2018 році), рівень укомплектування становить 61,9%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 14 осіб, що на 4 особи більше ніж станом на 01.01.2019.

Станом на 01.01.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 72 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець грудня 2019 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 4 вакансії,

Професіонали –22,

Фахівці – 12,

Технічні службовці – 3,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 6,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 1

Кваліфіковані робітники з інструментом -5

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 12,

Найпростіші професії та особи без професії - 7

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 1212 незайнятих громадян (що на 60 осіб більше ніж у 2018 році), в тому числі 728 осіб, що мали статус безробітного, з них:

13 осіб працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю (8 мешканців сільської місцевості), що на 5 осіб більше ніж у 2018 році.

4 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, що на 3 особи більше ніж у 2018 році.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді склала 147 календарних днів, що на 5 календарних днів менше ніж у 2018 році.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 136 календарних днів що на 3 календарних дні менше ніж у 2018 році.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця направлено на роботи тимчасового характеру 340 безробітних (296 осіб - мешканці району, 44 особи – мешканці міста).

На громадські роботи направлено 4 особи - мешканці сільської місцевості.

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом січня-грудня 2019 року статус безробітного мали 47 осіб з інвалідністю, в т.ч. 16 осіб проживають у сільській місцевості, 16 проходило професійне навчання, підготовку, перепідготовку, 18 осіб працевлаштовано (в т.ч. 1 особа отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності), 5 осіб приймало участь у роботах тимчасового характеру. База даних налічувала 61 вакансію для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Станом на 01.01.2020 в центрі зайнятості перебуває 13 безробітних з інвалідністю, вакансій для їх працевлаштування - 10.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходило 440 безробітних (229 осіб - мешканці міста, 211 осіб – мешканці району).

3 особи підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду.

1 особа отримала ваучер на перепідготовку за професією «кондитер».

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 10486 осіб, 2172 з яких безробітні, в т.ч. 1480 жінки, 596 осіб з числа молоді, 609 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 11870 профінформаційних послуг, 6426 профконсультаційних послуг (в т.ч. 1115 послуг із застосуванням психодіагностики), 8 послуг з професійного відбору. 

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводиться спільно з міським, районним управліннями освіти та відділами освіти ОТГ. Заходами з  професійної орієнтації було охоплено 4550 учнів.

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 23 особи з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО, з них звернулося у звітньому періоді 12 осіб, 6 осіб проходило навчання, 1 особа брала участь у роботах тимчасового характеру, 10 осіб працевлаштовано. Продовжують перебувати 8 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 44 демобілізованих учасників АТО, з них звернулося у звітньому періоді 24 особи, 9 безробітних працевлаштовано, 4 особи проходило профнавчання. Продовжують перебувати 18 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 840 безробітних, що на 173 особи більше ніж станом на 01.01.2019, середній розмір допомоги по безробіттю у грудні становив 3139,0грн., що на 523 грн. більше ніж у грудні 2018 року Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1630,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 610,00 грн. Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 8408грн.
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 04849 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 04849 2-24-44

Контактний центр:
(цілодобово)
тел. 04848 3-33-33
тел. 067-333-06-23