Інформаційні повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єктів малої приватизації

04-05-2020 17:00 249
категорія: Оголошення


Рішеннями Білгород-Дністровської міської ради № 1212–VII та № 1213–VII від 23.04.2020 р. затверджені умови продажу об’єктів малої приватизації – нежитлових будівель літ. «А», «Б», по вул. Московська, 15 та нежитлових приміщень 2-1, 2-2 літ. «А», ¼ літ «Г», по вул. Кишинівська, 101 в м. Білгороді-Дністровському.

В зв’язку із зазначеним, надаємо інформаційні повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єктів малої приватизації.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –

нежитлових будівель літ. "А", "Б"

по вул. Московська, 15 в м. Білгород-Дністровський.

1.Інформація про об’єкт приватизації

1.1. Об’єкт приватизації: Об’єкт складається з нежитлової будівлі (літ. "А") загальною площею 247,41 кв.м та нежитлової будівлі (літ. "Б") загальною площею 233,40 кв.м. Будівлі не використовується. Подальше використання об’єкту приватизації визначається покупцем самостійно, в якості комерційної нерухомості, з урахуванням вимог та в межах визначених містобудівною документацією міста.

Навколишня забудова представлена будівлями малої поверховості – житлові будівлі, адміністративні будівлі, магазини, центральний ринок. Інфраструктура розвинена.

1.2. Місцезнаходження об’єкта: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Московська, 15.

1.3. Власник об’єкта - територіальна громада м. Білгорода-Дністровського в особі Білгород-Дністровської міської ради. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1503986251103.

1.4. Балансоутримувач об’єкта - Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради, вул. Незалежності,10, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, тел. (04849) 3-52-52.

1.5. Інформація про договори оренди: Зазначені нежитлові приміщення є вільними, в оренду не передані.

1.6. Дані про земельну ділянку, на якій знаходиться об’єкт приватизації: перебуває у комунальній власності територіальної громади. Не сформована.

2. Інформація про аукціон

2.1. Спосіб проведення аукціону - аукціон з умовами.

2.2. Дата та час проведення аукціону – 26 травня 2020 р., час аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично.

2.3. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні з умовами, встановлюється електронною торговою системою в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

2.4. Аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №432.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

3.1. Стартова ціна об’єкта для:

аукціону з умовами – 832 205,00 грн. (вісімсот тридцять дві тисячі двісті п’ять грн. 00 коп.) без урахування ПДВ. На кінцеву ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ (податок на додану вартість) у розмірі 20 (двадцяти) відсотків.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу про що Управління комунальної власності опубліковує наказ про приватизацію об’єкта продажу шляхом викупу та оприлюднює його в ЕТС протягом 5 (п’яти) робочих днів, з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, відповідно до ч. 8 ст. 15 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

У разі, якщо електронною торговою системою сформовано протокол, що аукціон з умовами не відбувся (подано менше двох заяв учасників, жоден учасник не зробив крок аукціону, у разі відмови єдиного покупця, чи переможця від підписання протоколу аукціону, або договору купівлі-продажу тощо), рішення про приватизацію об’єкта продажу – скасовується, а Управління комунальної власності міської ради видає наказ про відміну (скасування) електронного аукціону, та опубліковує його в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, наступного за днем його прийняття, відповідно до п. 42 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №432, та абзацу 3 ч. 6 ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

3.2. Розмір гарантійного внеску 10% від стартової ціни для:

аукціону з умовами – 83 220,50 грн. (вісімдесят три тисячі двісті двадцять грн. 50 коп.);

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний внесок сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

3.3. Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року – 944,60 грн. (дев’ятсот сорок чотири грн. 60 коп.)

3.4. Інформація про умови продажу:

3.4.1. при укладанні договору купівлі-­продажу об’єкта приватизації з покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ (податок на додану вартість) у розмірі 20 (двадцяти) відсотків;

3.4.2. відшкодування організатору торгів оплати послуг за проведення оцінки майна в процесі приватизації у розмірі 25 630,00 (двадцять п’ять тисяч шістсот тридцять) грн. 00 коп.;

3.4.2. здійснення інвестицій в будівництво, капітального ремонту, реконструкції або реставрації об’єкта приватизації не менше ніж на 50 % від ціни продажу об’єкта, впродовж 5 (п’яти) річного строку з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації;

3.4.3. оформлення земельної ділянки в оренду, впродовж 6 (шести) місячного строку з часу реєстрації права власності на об’єкт приватизації, відповідно до абзацу 4 частини 6 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

3.5. Покупці повинні відповідати вимогам передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

4. Додаткова інформація

4.1. Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунку у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

Одержувач коштів - Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради (23988184).

Рахунок UA338201720355199001000025442 в ОПЕРУ Державного казначейства України, МФО 820172, ІПН 239881815056, № свідоцтва 100134995.

Призначення платежу – надходження від продажу комунального майна по вул. Московська, 15.

Відшкодування оплати послуг за проведення оцінки майна в процесі приватизації у розмірі 25 630,00 (двадцять п’ять тисяч шістсот тридцять) грн. 00 коп. здійснюються покупцем на казначейські рахунки за такими реквізитами:

Одержувач коштів - Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради (23988184).

Рахунок UA338201720344280002000025442 в ОПЕРУ Державного казначейства України, МФО 820172, ІПН 239881815056, № свідоцтва 100134995, Код бюджетної класифікації 3110160.

4.2. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

4.3. Час і місце огляду об’єкта: з 9:00 год. до 16:00 год. у робочі дні за адресою: вул. Московська, 15, м. Білгород-Дністровський, Одеська область.

4.4. Найменування організатора аукціону, його місцезнаходження, контактні дані: Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради. Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Незалежності,10. Контактна особа: Скалозуб Олександр Васильович - начальник управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради, тел. (04849) 3-52-52, https://ukvbd.info, оzr-uks@i.ua

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

5.1. Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу: Рішення Білгород-Дністровської міської ради №1212-VII від 23.04.2020р. «Про приватизацію об’єкта майна комунальної власності, нежитлових будівель літ. «А», «Б» по вул. Московська, 15, шляхом продажу на електронному аукціоні»;

5.2. Унікальний код, присвоєний об’єкту в електронній торговій системі –

UA-AR-P-2019-11-08-000008-1.

5.3. Крок аукціону (на рівні 1 відсотка стартової ціни аукціону) для:

аукціону з умовами – 8 322,05 грн. (вісім тисяч триста двадцять дві грн. 05 коп.);

5.4. Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчиика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –

нежитлових приміщень 2-1, 2-2 літ. «А», ¼ літ «Г», по вул. Кишинівська, 101, в м. Білгород-Дністровський

1.Інформація про об’єкт приватизації

1.1. Об’єкт приватизації: Об’єкт складається з нежитлових приміщень 2-1, 2-2 літ. «А», ¼ літ. «Г», загальною площею 14,2 кв.м, (24/100) житлового будинку. Навколишня забудова представлена будівлями присадибної житлової забудови. Приміщення не використовуються. Подальше використання об’єкту приватизації визначається покупцем самостійно з урахуванням вимог та в межах визначених містобудівною документацією міста.

1.2. Місцезнаходження об’єкта: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 101.

1.3. Власник об’єкта - територіальна громада м. Білгорода-Дністровського в особі Білгород-Дністровської міської ради. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 15250310.

1.4. Балансоутримувач об’єкта - не перебуває на балансі.

1.5. Інформація про договори оренди: Зазначені нежитлові приміщення є вільними, в оренду не передані.

1.6. Дані про земельну ділянку, на якій знаходиться об’єкт приватизації: перебуває у комунальній власності територіальної громади. Не сформована.

2. Інформація про аукціон

2.1. Спосіб проведення аукціону - аукціон з умовами.

2.2. Дата та час проведення аукціону – 27 травня 2020 р. час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.

2.3. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

2.4. Аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №432.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

3.1. Стартова ціна об’єкта для:

аукціону з умовами – 27 926,00 грн. (двадцять сім тисяч дев’ятсот двадцять шість грн. 00 коп.) без урахування ПДВ. На кінцеву ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ (податок на додану вартість) у розмірі 20 (двадцяти) відсотків.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу про що Управління комунальної власності опубліковує наказ про приватизацію об’єкта продажу шляхом викупу та оприлюднює його в ЕТС протягом 5 (п’яти) робочих днів, з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, відповідно до ч. 8 ст. 15 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

У разі, якщо електронною торговою системою сформовано протокол, що аукціон з умовами не відбувся (подано менше двох заяв учасників, жоден учасник не зробив крок аукціону, у разі відмови єдиного покупця, чи переможця від підписання протоколу аукціону, або договору купівлі-продажу тощо), рішення про приватизацію об’єкта продажу – скасовується, а Управління комунальної власності міської ради видає наказ про відміну (скасування) електронного аукціону, та опубліковує його в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, наступного за днем його прийняття, відповідно до п. 42 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №432, та абзацу 3 ч. 6 ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

3.2. Розмір гарантійного внеску 10% від стартової ціни для:

аукціону з умовами – 2 792,60 грн. (дві тисячі сімсот дев’яносто дві грн. 60 коп.);

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта приватизації гарантійний внесок сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

3.3. Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року – 944,60 грн. (дев’ятсот сорок чотири грн. 60 коп.)

3.4. Інформація про умови продажу:

3.4. Інформація про умови продажу:

3.4.1. при укладанні договору купівлі-­продажу об’єкта приватизації з покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ (податок на додану вартість) у розмірі 20 (двадцяти) відсотків;

3.4.2. відшкодування організатору торгів оплати послуг за проведення оцінки майна в процесі приватизації у розмірі 5 280,00 (п’ять тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп.

3.5. Покупці повинні відповідати вимогам передбаченим

ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

4. Додаткова інформація

4.1. Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунку у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

Одержувач коштів - Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради (23988184).

Рахунок UA338201720355199001000025442 в ОПЕРУ Державного казначейства України, МФО 820172, ІПН 239881815056, № свідоцтва 100134995.

Призначення платежу – надходження від продажу комунального майна по вул. Кишинівська, 101.

Відшкодування оплати послуг за проведення оцінки майна в процесі приватизації у розмірі 5 280,00 (п’ять тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп. здійснюються покупцем на казначейські рахунки за такими реквізитами:

Одержувач коштів - Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради (23988184).

Рахунок UA338201720344280002000025442 в ОПЕРУ Державного казначейства України, МФО 820172, ІПН 239881815056, № свідоцтва 100134995, Код бюджетної класифікації 3110160.

4.2. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

4.3. Час і місце огляду об’єкта: з 9:00 год. до 16:00 год. у робочі дні за адресою: вул. Кишинівська, 101, м. Білгород-Дністровський, Одеська область.

4.4. Найменування організатора аукціону, його місцезнаходження, контактні дані: Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради. Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Незалежності,10. Контактна особа: Скалозуб Олександр Васильович - начальник управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради, тел. (04849) 3-52-52, https://ukvbd.info, оzr-uks@i.ua

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

5.1. Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу: Рішення Білгород-Дністровської міської ради № 1213-VII від 23.04.2020 р. «Про приватизацію об’єкта майна комунальної власності, нежитлових приміщень 2-1, 2-2 літ. «А», ¼ літ. «Г», загальною площею 14,2 кв.м, по вул. Кишинівська, 101, шляхом продажу на електронному аукціоні»;

5.2. Унікальний код, присвоєний об’єкту в електронній торговій системі –

UA-AR-P-2019-11-08-000003-1.

5.3. Крок аукціону (на рівні 1 відсотка стартової ціни аукціону) для:

аукціону з умовами – 279,26 грн. (двісті сімдесят дев’ять грн. 26 коп.);

5.4. Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 04849 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 04849 2-24-44

Контактний центр:
(цілодобово)
тел. 04848 3-33-33
тел. 067-333-06-23