Конкурс на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД осіб


16.09.2020 16:04 125

Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради (далі – департамент) оголошує конкурс на залучення бюджетних коштів для забезпечення підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД осіб у рамках міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2020 роки (далі – конкурс).

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг із використанням  механізму соціального замовлення.

Конкурс проводиться відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 450, рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 04 вересня 2020 року №308 "Про Положення та склад конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій на надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення."

УМОВИ КОНКУРСУ

У 2020 році конкурс на залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг оголошується для надання соціальної послуги “Консультування”.

Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальної послуги, що є предметом соціального замовлення, додаються (Додаток 1).

ОБСЯГ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти міського бюджету в обсязі 50,00 тис. грн.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

1. До участі у конкурсі запрошуються недержавні юридичні особи, які відповідно до вимог чинного законодавства мають право надавати соціальні послуги на професійній основі та відповідають Критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. №185.

2. Організації повинні мати:

2.1. Матеріально-технічну базу, необхідну для якісного надання соціальної послуги;

2.2. Кваліфікованих працівників, які повинні володіти спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для професійної діяльності у сфері надання відповідних соціальних послуг;

2.3. Досвід роботи з надання соціальних послуг соціальній групі, визначеній умовами конкурсу, не менше трьох років.

3. Організації не повинні:

3.1. Перебувати у стадії припинення або бути визнаними в установленому порядку банкрутами;

3.2. Мати порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді;

3.3. Майно організацій не повинно перебувати під арештом.

 ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОДАННЯ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають КОНКУРСНУ ПРОПОЗИЦІЮ:

-  складену державною мовою за формою, що додається (Додаток 2),

-  в чотирьох примірниках,

-  в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту – Додаток 3).

2. ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ учасники конкурсу ДОДАЮТЬ:

- копії установчих документів, засвідчені керівником;

- баланс за попередній рік;

- довідку територіального органу Міністерства доходів та зборів про відсутність податкового боргу, видану не пізніше, ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції.

 Повний комплект конкурсної документації в електронному та друкованому вигляді необхідно подати в Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради за адресою: пров. Офіцерський, 8, м. Білгород-Дністровський, 67701, електронна адреса: mbdnistrovsk_soc@odessa.gov.ua.

Відповідальні особи: Чернокульський Сергій Сергійович, телефон для довідок (04849) 3-64-57; Ганіч Світлана Сергіївна, телефон для довідок: (04849) 2-26-39.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані, підшиті в окремо сформовані папки.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація учаснику конкурсу не повертається.

Конкурсна документація, надіслана факсом або лише електронною поштою, не розглядатиметься.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються не прийнятими і до розгляду не допускаються.

 КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН приймання конкурсної документації – 05 жовтня 2020 року. Конкурсна документація подана після закінчення встановленого терміну не розглядатиметься.

 Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться 07 жовтня 2020 року о 11 годині в приміщенні Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради (м.Білгород-Дністровський, провулок Офіцерський 8, кабінет №12).

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати щоденно, крім вихідних та святкових днів з 08:00 до 13:00 год., з 14:00 до 16:00 год. За тел. 3-64-57, 2-26-39.

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється відповідно до Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015р. №332.

ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ –07 жовтня 2020 р.

Додаток 3 2020-09-16 16:05
Додаток 2 2020-09-16 16:04
Додаток 1 2020-09-16 16:04Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік