Інформація щодо соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції на Сході України

14-09-2017 10:47 162
категорія: Актуально


21 червня 2017 року постановою Кабінету Міністрів України №432 затверджено Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції.

Зазначений Порядок визначає механізм організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції структурними підрозділами соціального захисту населення.

Соціальна адаптація учасників антитерористичної операції здійснюється центрами соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді відповідно до державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого Мінсоцполітики.

Професійна адаптація учасників антитерористичної операції за робітничими професіями здійснюється шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь та побажань.

Учасники антитерористичної операції одночасно мають право на соціальну та професійну адаптацію.

Відповідно до порядку учасник антитерористичної операції для отримання послуг з професійної адаптації письмово звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою. До заяви додаються:

- копія індивідуальної програми реабілітації (для інваліда війни);

- копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції.

Орган соціального захисту населення реєструє заяву учасника антитерористичної операції і видає направлення до регіонального центру зайнятості або іншої установи на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання або направлення на професійне навчання.

Учасник антитерористичної операції на підставі направлення на професійне навчання зараховується до установи.

Послуги з професійного навчання надаються учаснику антитерористичної операції одноразово в порядку черговості.

Професійне навчання учасників антитерористичної операції здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Строк професійного навчання учасників антитерористичної операції визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями.

Професійна адаптація учасників антитерористичної операції з вищою освітою здійснюється шляхом отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищення кваліфікації, спеціалізації.

Прийом на навчання для отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше учасниками антитерористичної операції освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста здійснюється згідно з умовами прийому до вищих навчальних закладів у відповідному році.

За отриманням більш детальної інформації можна звернутися за адресою: пров. Офіцерський,8, кабінет №9, тел. 3-54-57.
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44