АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський»


06.08.2014 06:58 725

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів та місце їх проведення, затвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870.
Головним розробником проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський» є управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
Дана сфера регулюється рядом нормативно-правових актів: ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Типовим порядком видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів та місце їх проведення, затвердження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870. Пунктом 7 Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів та місце їх проведення, затвердження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870 визначено, що Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради на підставі цього Типового порядку. Враховуючи зазначене, управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради, було підготовлено проект рішення «Про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський» 2. Мета та цілі правового регулювання.
Метою даного регулювання є визначення єдиної процедури видачі суб’єктам підприємницької, господарської діяльності та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних та/або ремонтних робіт на території м. Білгород-Дністровський, у тому числі аварійних, пов’язаних з прокладанням, реконструкцією та ремонтом інженерних мереж, розриттям або обмеженням руху транспорту, пішоходів (за винятком поточних робіт по ремонту шляхового покриття). 3. Альтернативи.
1.Прийняття рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський».
2. У разі не прийняття рішення, застосовується Типовий порядок, затверджений Кабінетом Міністрів України.
4. Механізм та заходи для розв’язання проблеми.
Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонується на сесії Білгород-Дністровської міської ради прийняти рішення «Про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський», який визначає:
- порядок дій для отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням суб’єктами господарювання та фізичними особами земляних і ремонтних робіт на території м. Білгород-Дністровський;
- порядок видачі, відмови у видачі, переоформлення, анулювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою; - обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання та фізичних осіб при порушенні об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних і ремонтних робіт на території міста.
5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей.
Можливість досягнення цілей, передбачених в розділі 2 даного аналізу, у разі прийняття рішення «Про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський» є цілком реальною, з урахуванням норм чинного законодавства.
6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.
Сфера впливу
Вигоди
Можливі витрати
Білгород-Дністровська міська рада
Забезпечить врегулювання процесу порушення суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та/або ремонтних робіт на території міста, та здійснення контролю за цим процесом
Процедура прийняття регуляторного акту.
Суб’єкти господарювання та
населення

- визначить єдиний порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський;
- сприятиме підвищенню свідомості територіальної громади м. Білгорода-Дністровський щодо збереження існуючих елементів благоустрою. Витрати відсутні

Сфера впливу

Вигоди

Можливі витрати

Білгород-Дністровська міська рада

Забезпечить врегулювання процесу порушення суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та/або ремонтних робіт на території міста, та здійснення контролю за цим процесом

Процедура прийняття регуляторного акту.

Суб’єкти господарювання та

 населення


- визначить єдиний порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання дозволів у місті Білгород-Дністровський;

- сприятиме підвищенню свідомості територіальної громади м. Білгорода-Дністровський щодо збереження існуючих елементів благоустрою.

Витрати відсутні

7. Строк дії.
Безстроковий. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть, впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи.

8. Показники результативності.
Пропонується використати наступні показники результативності:
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
- кількість виданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою;
- кількість осіб, притягнутих до відповідальності за виконання земляних та ремонтних робіт без отримання дозволу у встановленому порядку.
9. Заходи відстеження результатів рішення.
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік